Programy unijne

PORADNIA REHABILITACYJNA - ZAPRASZAMY WE WTORKI I CZWARTKI      * * *      PORADNIA MEDYCYNY PRACY - SZYBKO I TANIO      * * *      SZPITAL W WADOWICACH W I POZIOMIE "SIECI SZPITALI"      * * *      WSZYSTKIE SOBOTY W LIPCU I SIERPNIU LABORATORIUM NIECZYNNE DLA PACJENTÓW AMBULATORYJNYCH      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO II – PAWILON E II PIĘTRO      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I – PAWILON C II PIĘTRO      * * *      NOWA KARETKA DLA SZPITALA      * * *      ODDZIAŁ NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK POŁOŻNICZY Z BLOKIEM PORODOWYM - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK GINEKOLOGICZNY Z IZBĄ PRZYJĘĆ - PAWILON C III PIĘTRO

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006

Zespół   Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wadowicach pozyskał  środki  z  Unii  Europejskiej  na  realizację  projektu pn. „ Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach”  w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006.

Całkowita wartość projektu  3.771.254,09 zł.

75% środków na realizację projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej, co daje kwotę  dofinansowania  2.828.440,57 zł

25% środków na realizację projektu zabezpieczył  Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach  w ramach środków własnych kwotą 942.813,52 zł.

Realizacja projektu polegała na zakupie w ramach 16 umów sprzętu, aparatury medycznej, wyposażenia oraz ambulansów sanitarnych i dokonana została w okresie od 09.01.2006 roku do 09.04.2008r. wg poniższego wykazu:

 • 2 ambulanse sanitarne wraz z wyposażeniem - 492.517,20 zł

 • wyposażenie i aparatura medyczna do ambulansów sanitarnych - 159.795,24 zł

 • aparat RTG -  197.950,00 zł

 • pompy infuzyjne - 55.987,74 zł

 • stoły i lampy operacyjne oraz łóżka rehabilitacyjne - 334.037,95 zł

 • aparat do hemofiltracji - 64.949,00 zł

 • defibrylatory - 75.970,00 zł

 • aparaty do znieczulania ogólnego - 248.694,75 zł

 • respiratory - 221.614,12 zł

 • centrale intensywnego nadzoru i monitory funkcji życiowych - 361.399,68 zł

 • wyposażenie dla SOR (aparatura, sprzęt, meble, komputery) - 916.399,68 zł

 • aparat EKG - 6.396,89 zł

 • pośrednia radiografia cyfrowa (sterownia) - 618.179,90 zł

 • radiowy system przywoławczy dla SOR - 10.844,58 zł

 • inhalator ultradźwiękowy - 4.066,00 zł

 • inhalator ultradźwiękowy - 2.140,00 zł

Realizacja tego projektu pozwoliła na poprawę bezpieczeństwa i sprawności działania jednostek systemu ratownictwa medycznego ZZOZ w Wadowicach zabezpieczającego potrzeby zdrowotne w tym zakresie mieszkańcom powiatu wadowickiego, a także licznym pielgrzymom i turystom. W ramach tych działań wyposażono w odpowiedni sprzęt i aparaturę medyczną, meble,  komputery pomieszczenia nowo oddanego do użytkowania przez Powiat Wadowicki pawilonu szpitalnego D, w którym uruchomiono w pełni wyposażony Szpitalny Oddział Ratunkowy z Centralną Izbą Przyjęć, gabinet pracowni RTG z nowoczesną aparaturą rentgenowską, a także uzupełniono sprzęt w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz odnowiono środki transportu sanitarnego o 2 karetki w pełni wyposażone w sprzęt i aparaturę medyczną.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana z Wojewodą Małopolskim w dniu 17.06.2009 roku. 

 

Dokumentacja fotograficzna projektu 

 

 

 

 

Ambulans sanitarny

Wyposażenie ambulansu

 Aparat do znieczulenia ogólnego

 

  

 

 

 

 

Defibrylator

Respirator

 Aparat RTG

System pośredniej radiografii cyfrowej 

 

  

 

 

 

Aparat EKG

Aparat do hemofiltracji

 Inhalotor ultradzwiękowy

 

 

Treść redagowana 2014-05-08 12:22:13 przez ZZOZ w Wadowicach

Kontakt

Centrala

33 87 21 200

33 87 21 300

Fax

33 82 34 687

Sekretariat dyrekcji

33 87 21 280

33 82 33 165

Adres:

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice

Linki

 


Copyright © 2013 - 2017 ZZOZ w Wadowicach

42 / 426469

Projekt: Elżbieta Machoczek-Harris