Tomograf

PORADNIA REHABILITACYJNA - ZAPRASZAMY WE WTORKI I CZWARTKI      * * *      PORADNIA MEDYCYNY PRACY - SZYBKO I TANIO      * * *      SZPITAL W WADOWICACH W I POZIOMIE "SIECI SZPITALI"      * * *      WSZYSTKIE SOBOTY W LIPCU I SIERPNIU LABORATORIUM NIECZYNNE DLA PACJENTÓW AMBULATORYJNYCH      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO II – PAWILON E II PIĘTRO      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I – PAWILON C II PIĘTRO      * * *      NOWA KARETKA DLA SZPITALA      * * *      ODDZIAŁ NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK POŁOŻNICZY Z BLOKIEM PORODOWYM - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK GINEKOLOGICZNY Z IZBĄ PRZYJĘĆ - PAWILON C III PIĘTRO

Tomograf

ZAINSTALOWANO TOMOGRAF KOMPUTEROWY NOWEJ GENERACJI

W dniu 25 stycznia br. po 2-tygodniowej przerwie, Pracownia Tomografii Komputerowej wznowiła działalność medyczną.

Dokonano wymiany /VOXEL S.A./ dotychczasowego 8-rzędowego aparatu na 64-rzędowy tomograf komputerowy Optima CT660 firmy GE Healthcare.

Optima CT660 to tomograf komputerowy nowej generacji, który pozwala uzyskać doskonałe obrazy przy równoczesnej optymalizacji dawki promieniowania. Pracownia będzie wykonywać pełne spektrum badań TK, w tym nie realizowane dotychczas badania serca i tętnic wieńcowych (nieinwazyjna koronarografia).

 

 

Treść redagowana 2017-02-01 14:10:03 przez Joanna Kasprzyk

Kontakt

Centrala

33 87 21 200

33 87 21 300

Fax

33 82 34 687

Sekretariat dyrekcji

33 87 21 280

33 82 33 165

Adres:

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice

Linki

 


Copyright © 2013 - 2017 ZZOZ w Wadowicach

42 / 426469

Projekt: Elżbieta Machoczek-Harris