Strefa pacjenta

PORADNIA REHABILITACYJNA - ZAPRASZAMY WE WTORKI I CZWARTKI      * * *      PORADNIA MEDYCYNY PRACY - SZYBKO I TANIO      * * *      SZPITAL W WADOWICACH W I POZIOMIE "SIECI SZPITALI"      * * *      WSZYSTKIE SOBOTY W LIPCU I SIERPNIU LABORATORIUM NIECZYNNE DLA PACJENTÓW AMBULATORYJNYCH      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO II – PAWILON E II PIĘTRO      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I – PAWILON C II PIĘTRO      * * *      NOWA KARETKA DLA SZPITALA      * * *      ODDZIAŁ NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK POŁOŻNICZY Z BLOKIEM PORODOWYM - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK GINEKOLOGICZNY Z IZBĄ PRZYJĘĆ - PAWILON C III PIĘTRO

Przyjęcia do szpitala

Szpital realizuje całodobowe świadczenia zdrowotne i przyjmuje pacjentów w zależności od stwierdzonego stanu zdrowia pacjenta w trybie:

 • nagłym
  stan nagłego zagrożenia zdrowotnego to stan polegający na nagłym lub przewidywalnym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych czynności medycznych.
 • pilnym
  ze skierowaniem na wskazany oddział bez ustalonego terminu przyjęcia.
 • planowym
  w terminie określonym kolejką oczekujących na realizację świadczenia (termin ustala Ordynator Oddziału, na który kierowany jest pacjent).

Pacjenci przyjmowani są w:

 • Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć
  tel. 33 87 21 200, 300, 414, 416
 • Izbie Przyjęć Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego
  tel. 33 87 21 200, 300, 396
 • Gabinecie przyjęć dla Kobiet Ciężarnych (wszystkie przyjęcia na Oddział Ginekologiczno-Położniczy)
  tel. 33 87 21 200, 300, 246

Treść redagowana 2017-02-02 09:20:01 przez Dorota Magiera

Kontakt

Centrala

33 87 21 200

33 87 21 300

Fax

33 82 34 687

Sekretariat dyrekcji

33 87 21 280

33 82 33 165

Adres:

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice

Linki

 


Copyright © 2013 - 2017 ZZOZ w Wadowicach

42 / 426469

Projekt: Elżbieta Machoczek-Harris