Działalność medyczna

PORADNIA REHABILITACYJNA - ZAPRASZAMY WE WTORKI I CZWARTKI      * * *      PORADNIA MEDYCYNY PRACY - SZYBKO I TANIO      * * *      SZPITAL W WADOWICACH W I POZIOMIE "SIECI SZPITALI"      * * *      WSZYSTKIE SOBOTY W LIPCU I SIERPNIU LABORATORIUM NIECZYNNE DLA PACJENTÓW AMBULATORYJNYCH      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO II – PAWILON E II PIĘTRO      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I – PAWILON C II PIĘTRO      * * *      NOWA KARETKA DLA SZPITALA      * * *      ODDZIAŁ NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK POŁOŻNICZY Z BLOKIEM PORODOWYM - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK GINEKOLOGICZNY Z IZBĄ PRZYJĘĆ - PAWILON C III PIĘTRO

Pracownia RTG

p.o. Kierownika Pracowni RTG - Katarzyna Kowalczyk
tel. (33) 872 12 00 wew. 413, rtg@zzozwadowice.pl

Kontakt:

Rejestracja RTG

Rejestracja tomograf komputerowy "Voxel"

Sekretariat

(33) 872 13 42

(33) 875 74 60

(33) 872 13 41

Pracownia RTG zlokalizowana jest na parterze budynku Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach przy ul. Karmelickiej 5. W mieszczących się tutaj gabinetach wykonywane są badania RTG pacjentów ambulatoryjnych oraz mammografia. W skład Pracowni wchodzą również gabinety mieszczące się w Budynku Głównym Szpitala przy ul. Karmelickiej 12 i w pawilonie "D" Szpitala przy ul. Karmelickiej 7A.

Godziny przyjęć

Pracownia RTG czynna jest w dni robocze w godz. 700 – 1900. Rejestracja pacjentów do Pracowni RTG odbywa się w godz. 730 – 1900 w Pracowni w budynku Powiatowej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Karmelickiej 5. Termin do badań mammografii, USG sutków, badań kręgosłupa, badań kontrastowych tj. urografia należy ustalić osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie (tel. 33 87 21 342) ze względu na konieczność odpowiedniego wcześniejszego przygotowania pacjenta. Urografia dla pacjentów ambulatoryjnych w środy i czwartki o godzinie 10:00.

Płatność

Badania ambulatoryjne wykonywane są bezpłatnie, na podstawie skierowania od lekarza specjalisty Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach oraz lekarza specjalisty innych zakładów opieki zdrowotnej czy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, z którym ZZOZ w Wadowicach ma podpisane umowy na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki obrazowej.

Wyniki badań

Wyniki badań ambulatoryjnych wydawane są bezpośrednio osobie, która miała wykonywane badanie. W przypadku braku możliwości osobistego odebrania wyniku badania przez Pacjenta istnieje możliwość odbioru przez inną osobę, na podstawie pisemnego upoważnienia. Wyniki badań wykonywanych metodą pośredniej radiografii cyfrowej wydawane są w postaci opisu na blankiecie pracowni RTG wraz z zapisanym obrazem i opisem RTG na płycie CD. Na życzenie pacjenta istnieje możliwość wydrukowania badania RTG na kliszy z drukarki laserowej za opłatą zgodnie z cennikiem ZZOZ.

Badania

Wszystkie badania rentgenowskie realizowane są na podstawie skierowania lekarskiego.

Badania wykonywane są  metodą pośredniej radiografii cyfrowej:

 • zdjęcia klatki piersiowej,

 • zdjęcia kostne,

 • mammografia - zdjęcia analogowe,

 • zdjęcia kontrastowe, (cystografia, urografia).  

 

Badania metodą radiografii cyfrowej rozpoczęto wykonywać w maju 2007 r., kiedy to został zakupiony i zainstalowany nowoczesny aparat rentgenowski kostno-płucny firmy FUJI, który znajduje się w Gabinecie Pracowni, w pawilonie "D" Szpitala. Zdjęcia wykonywane tą metodą przekazywane są do stacji przeglądowych znajdujących się w gabinetach lekarskich na oddziałach szpitalnych oraz w gabinetach Powiatowej Przychodni Specjalistycznej. Każda stacja składa się z nowoczesnego komputera i monitora oraz oprogramowania pozwalającego na dokładną analizę obrazu radiologicznego przez lekarza (powiększenie, poprawienie kontrastu, obracanie obrazów, pomiar długości zmian). Po przeanalizowaniu badania przez radiologa przesyła się do stacji odbiorczych opis badania RTG, który pojawia się przy zdjęciu. Pracownia RTG od maja 2009r. posiada również przewoźny aparat RTG , którym wykonywane są badania na Oddziale Szpitala, w którym pacjent jest leczony, w przypadkach kiedy ze względu na stan zdrowia nie może być przewożony do Pracowni.

Gabinet Badań Mammograficznych zlokalizowany jest w Pracowni RTG w budynku Powiatowej Przychodni Specjalistycznej. Badania wykonywane są nowoczesnym aparatem Loard M-IV, wyprodukowanym w 2009r. zakupionym przez ZZOZ w Wadowicach w maju 2009r. Lekarze radiolodzy zatrudnieni w Pracowni RTG wykonują również badania USG sutków ze skierowaniem z Poradni dla Kobiet ZZOZ w Wadowicach, po wcześniejszym zarejestrowaniu i ustaleniu terminu (rejestracja w Pracowni w budynku PPS), w Pracowni USG przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w pawilonie "D" przy ul. Karmelickiej 7A. Badania mammograficzne i USG sutków nie wymagają wcześniejszego przygotowania, zaleca się jednak aby były wykonane w I fazie cyklu miesiączkowego (po miesiączce). Pacjentka zgłaszająca się na te badania powinna mieć przy sobie (do wglądu lekarza) wyniki wcześniej wykonanych badań mammograficznych i USG.

Jakość

Pracownia RTG prowadzi systematyczną i udokumentowaną wewnętrzną kontrolę jakości.

Wyposażenie Pracowni RTG

W Pracowni RTG zainstalowane są aparaty:

 • LORAD IV Pracownia RTG Gabinet Mammografii

 • EDR 750 B Pracownia RTG Budynek Główny Szpitala

 • STENOSCOP 6000 Blok operacyjny /aparat przewoźny/

 • SIREMOBIL COMPACT L Blok operacyjny /aparat przewoźny/

 • COMBI ELEVATOR II Pracownia RTG SOR z CIP

 • SIMPLY HP Pracownia RTG SOR /aparat przewoźny/

 • TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA własność firma VOXEL

W/w aparaty umożliwiają wykonywanie zdjęć rtg metodą pośredniej radiografii cyfrowej lub analogowej, niezbędnych do prawidłowej diagnostyki lekarskiej.

W Pracowni RTG zainstalowany jest system pośredniej radiografii cyfrowej: system RIS/PACS, stacja lekarska, stacja robocza technika /2szt/, czytnik płyt obrazowych /2szt/, kamera laserowa, stacje przeglądowe.

W Pracowni RTG znajduje się wywoływarka Konika Minolta SRX-101A do wywoływania zdjęć mammograficznych analogowych.

Odpłatne badania RTG i mammograficzne

Z dniem 1 grudnia 2016 roku ZZOZ w Wadowicach rozpoczyna udzielanie odpłatnych świadczeń w zakresie badań RTG oraz badań mammograficznych. Odpłatność za badanie, jaką ponosi pacjent będzie regulowana zgodnie z obowiązującym cennikiem ZZOZ w Wadowicach.
Rejestracja pacjentów do Pracowni RTG odbywa się w dni robocze w godz. 7:30- 19:00 w Pracowni w budynku Powiatowej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Karmelickiej 5.
UWAGA: Podstawą do wykonania badania rentgenowskiego jest skierowanie.

Treść redagowana 2017-02-09 08:48:53 przez Joanna Kasprzyk

Kontakt

Centrala

33 87 21 200

33 87 21 300

Fax

33 82 34 687

Sekretariat dyrekcji

33 87 21 280

33 82 33 165

Adres:

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice

Linki

 


Copyright © 2013 - 2017 ZZOZ w Wadowicach

42 / 426469

Projekt: Elżbieta Machoczek-Harris