Działalność medyczna

PORADNIA REHABILITACYJNA - ZAPRASZAMY WE WTORKI I CZWARTKI      * * *      PORADNIA MEDYCYNY PRACY - SZYBKO I TANIO      * * *      SZPITAL W WADOWICACH W I POZIOMIE "SIECI SZPITALI"      * * *      WSZYSTKIE SOBOTY W LIPCU I SIERPNIU LABORATORIUM NIECZYNNE DLA PACJENTÓW AMBULATORYJNYCH      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO II – PAWILON E II PIĘTRO      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I – PAWILON C II PIĘTRO      * * *      NOWA KARETKA DLA SZPITALA      * * *      ODDZIAŁ NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK POŁOŻNICZY Z BLOKIEM PORODOWYM - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK GINEKOLOGICZNY Z IZBĄ PRZYJĘĆ - PAWILON C III PIĘTRO

Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej

Kierownik - lek. Rafał Sumper
tel. (33) 872 12 05

Kontakt:

33 87 21 205   Pracownia Holtera

33 87 21 334   Pracownia Echo

Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej mieści się w Budynku Głównym Szpitala. Pracownia prowadzi nieinwazyjną diagnostykę kardiologiczną dla pacjentów hospitalizowanych w oddziałach Szpitala Powiatowego oraz pacjentów ambulatoryjnych. Badania diagnostyczne są wykonywane bezpłatnie tylko dla pacjentów posiadających skierowanie od lekarza specjalisty, który posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Koszty badań zleconych przez lekarzy, którzy nie mają kontraktu z NFZ, lub na indywidualne zlecenie, pacjent pokrywa we własnym zakresie, zgodnie z aktualnym cennikiem ZZOZ w Wadowicach. Termin do badań diagnostycznych należy ustalić osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie.

Rodzaje badań wykonywanych w zakresie diagnostyki kardiologicznej:

  • Echo serca

  • próba wysiłkowa na bieżni ruchomej

  • 24-godzinne monitorowanie EKG metodą HOLTERA

  • 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi

 

Kierownikiem pracowni jest lek. Rafał Sumper - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetologii. Badania wykonywane są przez lekarzy Oddziału Wewnętrznego I i II oraz Poradni Kardiologicznej Powiatowej Przychodni Specjalistycznej. W pracowni zatrudniona jest pielęgniarka posiadająca przeszkolenie z zakresu diagnostyki kardiologicznej.

Godziny przyjęć. Pracownia czynna jest w dni robocze od 700do 1435.

Badania Ultrasonograficzne – DOPPLER DUPLEX wykonywane są w Pracowni Diagnostyki Kardiologicznej w poniedziałki od godz. 1500 do 2000.

Zapisy telefoniczne pod nr. tel. (33) 872 12 05 w poniedziałki, środy i piątki w godz. od 1300 do 1400 lub osobiście od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1435.

Badania wykonywane są bezpłatnie dla osób ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, lekarza specjalisty, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Harmonogram:

lek. J. Głuszek

Poniedziałek 1800 - 1930 (inne umowy)

dr n. med. A. Błaszkowski

Poniedziałek 1800 - 2000

Środa 1500 - 1600

Czwartek 1430 - 1600

Treść redagowana 2017-02-09 08:38:32 przez Renata Gnojek

Kontakt

Centrala

33 87 21 200

33 87 21 300

Fax

33 82 34 687

Sekretariat dyrekcji

33 87 21 280

33 82 33 165

Adres:

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice

Linki

 


Copyright © 2013 - 2017 ZZOZ w Wadowicach

196 / 412814

Projekt: Elżbieta Machoczek-Harris