Działalność medyczna

PORADNIA REHABILITACYJNA - ZAPRASZAMY WE WTORKI I CZWARTKI      * * *      PORADNIA MEDYCYNY PRACY - SZYBKO I TANIO      * * *      SZPITAL W WADOWICACH W I POZIOMIE "SIECI SZPITALI"      * * *      WSZYSTKIE SOBOTY W LIPCU I SIERPNIU LABORATORIUM NIECZYNNE DLA PACJENTÓW AMBULATORYJNYCH      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO II – PAWILON E II PIĘTRO      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I – PAWILON C II PIĘTRO      * * *      NOWA KARETKA DLA SZPITALA      * * *      ODDZIAŁ NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK POŁOŻNICZY Z BLOKIEM PORODOWYM - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK GINEKOLOGICZNY Z IZBĄ PRZYJĘĆ - PAWILON C III PIĘTRO

Powiatowa Przychodnia Specjalistyczna

Koordynator PPS
mgr Renata Gnojek
tel. 33 87 21 234

Świadczenia z zakresu ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego zapewnia Zespół Poradni Specjalistycznych i Pracowni mieszczących się w Budynku Powiatowej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Karmelickiej 5.

Poradnie zapewniają szerokie spektrum specjalistyki oraz diagnostyki w różnego rodzaju schorzeniach i chorobach.

Warto dodać, iż w jednostce funkcjonuje ambulatoryjna diagnostyka onkologiczna, nadzorowana przez Koordynatora Pakietu Onkologicznego, w poniższych zakresach:

 • endokrynologii,

 • gastroenterologii,

 • onkologii,

 • gruźlicy i chorób płuc,

 • chirurgii ogólnej,

 • urologii,

Pełny wykaz placówek udzielający świadczeń z zakresu pakietu onkologicznego znajduje się pod adresem: http://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/pakiet-onkologiczny-wykaz-placowek/

Jak dostać się do Poradni Specjalistycznej?

        

ELEKTRONICZNA WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ ŚWIADCZENIOBIORCÓW

Ulotki informacyjne do pobrania:

Plakaty informacyjne do pobrania:

Ulotki informacyjne dla studentów:

Świadczenia medyczne są udzielane w poradniach specjalistycznych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Informujemy również, że zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U Nr 210, poz. 2135 z póź. zm.)  skierowanie na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne nie jest wymagane do świadczeń:

 • ginekologa i położnika

 • dentysty

 • wenerologa

 • onkologa

 • psychiatry

 • dla osób chorych na gruźlicę

 • dla osób zakażonych wirusem HIV

 • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów

 • dla cywilnych niewidomych ofiar wojennych

 • dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych- w zakresie lecznictwa odwykowego

 • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika wojska, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

 

Osoby pragnące skorzystać z w/w przywileju proszone są o okazanie pracownikowi rejestracji odpowiedniego dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienia.
 
 

W stanach nagłych świadczenia zdrowotne udzielane są bez wymaganego skierowania.

Rejestracja Pacjentów

Rejestracja Pacjentów do poradni specjalistycznych odbywa się na parterze w Holu Głównym przychodni. Każdy pacjent może zarejestrować się w sposób osobisty, przez osoby trzecie, telefonicznie lub przez internet. Dodatkowo przyjęto zasadę, że stany nagłe - rejestrowane są na bieżąco, stany pilne, stany pilne stabilne - zgodnie z ustalonym terminem przez lekarza poradni i/lub kolejnością na liście oczekujących.

Rejestracja telefoniczna w godz. 1000 - 1400

tel. 33 87 21 322

Poradnie:

 • Okulistyczna,

 • Ortopedyczna,

 • Chirurgii Ogólnej,

 • Rehabilitacji Leczniczej,

 • Chorób Zakaźnych,

 • Endokrynologicznej,

 • Urologicznej,

 • Leczenia Zeza,

tel. kom. 690 108 900

Poradnie:

 • Logopedyczna,

 • Laryngologiczna,

 • Neurologiczna,

 • Onkologiczna,

 • Kardiologiczna,

 • Gastroenterologiczna,

 • Chorób Naczyń,

Rejestracja telefoniczna do pozostałych poradni czynna w godzinach pracy danej poradni:

33 87 21 311  Poradnia Diabetologiczna,

33 87 21 367   Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Leczenia Uzależnień, Poradnia Psychologiczna,

33 87 21 272   Poradnia Medycyny Pracy,

33 87 21 308   Poradnia dla Kobiet,

33 87 21 258   Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy w godzinach od 800 do 1435,

33 87 21 380   Poradnia dla dzieci z ryzyka okołoporodowego

 

Po zakończonej wizycie u lekarza specjalisty, pacjent zgłasza się do rejestracji celem ustalenia terminu kontrolnej wizyty, zgodnie z zaleceniem lekarza.

Artykuły o przychodni

Treść redagowana 2017-07-26 13:06:28 przez Renata Gnojek

Kontakt

Centrala

33 87 21 200

33 87 21 300

Fax

33 82 34 687

Sekretariat dyrekcji

33 87 21 280

33 82 33 165

Adres:

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice

Linki

 


Copyright © 2013 - 2017 ZZOZ w Wadowicach

42 / 426469

Projekt: Elżbieta Machoczek-Harris