Działalność medyczna

PORADNIA REHABILITACYJNA - ZAPRASZAMY WE WTORKI I CZWARTKI      * * *      PORADNIA MEDYCYNY PRACY - SZYBKO I TANIO      * * *      SZPITAL W WADOWICACH W I POZIOMIE "SIECI SZPITALI"      * * *      WSZYSTKIE SOBOTY W LIPCU I SIERPNIU LABORATORIUM NIECZYNNE DLA PACJENTÓW AMBULATORYJNYCH      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO II – PAWILON E II PIĘTRO      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I – PAWILON C II PIĘTRO      * * *      NOWA KARETKA DLA SZPITALA      * * *      ODDZIAŁ NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK POŁOŻNICZY Z BLOKIEM PORODOWYM - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK GINEKOLOGICZNY Z IZBĄ PRZYJĘĆ - PAWILON C III PIĘTRO

Poradnia Medycyny Pracy

     

Kontakt telefoniczny: (33) 87 21  272

Obecnie naszą opieką obejmujemy szeroką gamę zakładów z różnych dziedzin gospodarki, poprzez banki, supermarkety, urzędy, zakłady, szkoły i przedszkola oraz inne.

W ramach usług z zakresu medycyny pracy oferujemy:

  • Badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne)

  • Badania wysokościowe

  • Badania osób narażonych na promieniowanie jonizujące

  • Badania osób wykonujących zawód kierowcy (A,B,C,D,E,T)

  • Badanie osób ubiegających się o prawo jazdy

  • Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  • Udział naszych lekarzy w pracach komisji BHP

  • Monitorowanie stanowisk pracy

Wszystkie badania realizowane są w naszym Zespole.

Dokumentacja obowiązująca przy rejestracji:

  1. Podstawą przyjęcia na badania wstępne i okresowe jest skierowanie z Zakładu Pracy określające stanowisko, oraz czynniki szkodliwe i uciążliwe na tym stanowisku.

  2. Podstawą przyjęcia na badania kontrolne po 30 dniach zwolnienia lekarskiego jest skierowanie z Zakładu Pracy, dokumentacja leczenia od lekarza leczącego z wypisem o zakończeniu leczenia.

Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach informuje, że w związku z nowelizacją „Ustawy o służbie medycyny pracy” z dnia 17 października 2008r. badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników (również młodocianych) będą wykonywane zgodnie z art.12 w/w ustawy tylko na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę, który zawarł pisemną umowę z ZZOZ w Wadowicach. 


Rejestracja pacjentów odbywa się w sposób osobisty, przez osoby trzecie lub telefoniczny 33 8721 272 w godzinach pracy poradni. Przyjęcia pacjentów zgodnie z kolejnością zgłoszenia w rejestracji wg. harmonogramu.


Załączniki:

 

Harmonogram przyjęć:

 

Lekarz

Gab.

Pon.

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

lek. Barbara Poradzisz

229 730 – 1130 - 730 – 1130 - -

lek. M. Pełka - Skowronek

229 - 74​5 – 1145 - 745 – 1145 -

lek. G. Skałkowski

229

-

-

1230 – 1430

-

700 – 1200

 

 

Treść redagowana 2017-07-18 09:13:24 przez Renata Gnojek

Kontakt

Centrala

33 87 21 200

33 87 21 300

Fax

33 82 34 687

Sekretariat dyrekcji

33 87 21 280

33 82 33 165

Adres:

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice

Linki

 


Copyright © 2013 - 2017 ZZOZ w Wadowicach

42 / 426469

Projekt: Elżbieta Machoczek-Harris