Programy unijne

PORADNIA REHABILITACYJNA - ZAPRASZAMY WE WTORKI I CZWARTKI      * * *      PORADNIA MEDYCYNY PRACY - SZYBKO I TANIO      * * *      SZPITAL W WADOWICACH W I POZIOMIE "SIECI SZPITALI"      * * *      WSZYSTKIE SOBOTY W LIPCU I SIERPNIU LABORATORIUM NIECZYNNE DLA PACJENTÓW AMBULATORYJNYCH      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO II – PAWILON E II PIĘTRO      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I – PAWILON C II PIĘTRO      * * *      NOWA KARETKA DLA SZPITALA      * * *      ODDZIAŁ NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK POŁOŻNICZY Z BLOKIEM PORODOWYM - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK GINEKOLOGICZNY Z IZBĄ PRZYJĘĆ - PAWILON C III PIĘTRO

Budowa lądowiska dla helikopterów służącego poprawie dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZZOZ w Wadowicach

W dniu 20.02.2012r została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu nr WND-POIS.12.01.00-00-021/10 „Budowa lądowiska dla helikopterów służącego poprawie dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZZOZ w Wadowicach”. Program realizowany w ramach działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W 2010r na etapie oceny I stopnia Projekt uzyskał 49 pkt. (wymagane min. 50) ponieważ w dniu składania wniosku o dofinansowanie ZZOZ w Wadowicach nie dysponował pozwoleniem na budowę, które udało się uzyskać w dniu 30.06.2011r. We wrześniu 2011r. w związku ze zmianą wymaganego progu punktowego (z 50 na 49) złożony wcześniej wniosek o dofinansowanie pozytywnie przeszedł ocenę I i II stopnia i decyzją Ministra Zdrowia został umieszczony na Liście Projektów które uzyskały dofinansowanie.

Projekt realizowany będzie do dnia 31.10.2012r. Całkowita wartość Projektu wynosi 1.107.444,07 z Kwota dofinansowania ze środków unijnych wynosi 941.327,45 zł Wkład własny ZZOZ w Zakładu wynosi 166.116,62 w tym: - Starostwo Powiatowe w Wadowicach 110.744,40 zł - ZZOZ w Wadowicach 55.372,22 zł.

W dniu 24.07.2012r zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych; wartość umowy 886.955,29 zł. Termin realizacji do 30.11.2012r.

W dniu 31.07.2012r zawarto umowę na wykonywanie nadzoru inwestorskiego na kwotę 9.840,00 zł.

Treść redagowana 2014-05-08 12:08:14 przez ZZOZ w Wadowicach

Kontakt

Centrala

33 87 21 200

33 87 21 300

Fax

33 82 34 687

Sekretariat dyrekcji

33 87 21 280

33 82 33 165

Adres:

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice

Linki

 


Copyright © 2013 - 2017 ZZOZ w Wadowicach

42 / 426469

Projekt: Elżbieta Machoczek-Harris