Programy unijne

PORADNIA REHABILITACYJNA - ZAPRASZAMY WE WTORKI I CZWARTKI      * * *      PORADNIA MEDYCYNY PRACY - SZYBKO I TANIO      * * *      SZPITAL W WADOWICACH W I POZIOMIE "SIECI SZPITALI"      * * *      WSZYSTKIE SOBOTY W LIPCU I SIERPNIU LABORATORIUM NIECZYNNE DLA PACJENTÓW AMBULATORYJNYCH      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO II – PAWILON E II PIĘTRO      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I – PAWILON C II PIĘTRO      * * *      NOWA KARETKA DLA SZPITALA      * * *      ODDZIAŁ NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK POŁOŻNICZY Z BLOKIEM PORODOWYM - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK GINEKOLOGICZNY Z IZBĄ PRZYJĘĆ - PAWILON C III PIĘTRO

Zakup dwóch ambulansów sanitarnych celem wymiany środków transportu dla potrzeb zespołów ratownictwa medycznego w Dziale Pomocy Doraźnej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

W dniu 30 września 2008r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach złożył wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie: 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego projektu pn. „Zakup dwóch ambulansów sanitarnych celem wymiany środków transportu dla potrzeb zespołów ratownictwa medycznego w Dziale Pomocy Doraźnej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach”. Miejsce składania wniosków to Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie. Planowany koszt realizacji projektu, czyli zakupu dwóch ambulansów sanitarnych z pełnym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną, to 800 tys. zł, przy dofinansowaniu w wysokości 85 %, tj. 680 tys. zł i wkładzie własnym 120 tys. zł, na który składają się środki Powiatu Wadowickiego - 10%, tj. 80 tys. zł oraz środki własne ZZOZ w Wadowicach – 5%, tj. 40 tys. zł.

Informację o pozytywnym wyniku oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie, uzyskaniu statusu projektu podstawowego oraz przyznaniu dofinansowania uzyskaliśmy 21 kwietnia 2009 roku. Umowę o dofinansowanie z Instytucją Wdrażającą, tj. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie podpisaliśmy 15 lipca br.

Przeprowadzone pierwsze postępowanie przetargowe pokazało, że w bardzo istotny sposób uległa zmianie cena ambulansów sanitarnych ze względu na obłożenie takich samochodów podatkiem akcyzowym (od marca 2009 roku). Po zwiększeniu kwoty przeznaczonej na sfinansowanie tego projektu i przeprowadzeniu kolejnego postępowania przetargowego podpisana została umowa na dostawę dwóch ambulansów sanitarnych z kompletnym wyposażeniem, która została zrealizowana w dniu 28.08.2009 r.

Ambulanse jeżdżące do tej pory w zespołach stacjonujących w Wadowicach (zespół specjalistyczny i zespół podstawowy) zostały zastąpione nowymi ambulansami (wymiana) zakupionymi w ramach niniejszego projektu.

Wartość zrealizowanego projektu wynosi

897.413,29 zł

w tym:

 

  • wartość dofinansowania z Unii Europejskiej

680.000,00 zł

  • wartość wkładu własnego

217.413,29 zł

z tego:

 

  • Powiat Wadowicki

80.000,00 zł

  • ZZOZ w Wadowicach

137.413,00 zł

 

 

Treść redagowana 2014-05-08 12:22:03 przez ZZOZ w Wadowicach

Kontakt

Centrala

33 87 21 200

33 87 21 300

Fax

33 82 34 687

Sekretariat dyrekcji

33 87 21 280

33 82 33 165

Adres:

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice

Linki

 


Copyright © 2013 - 2017 ZZOZ w Wadowicach

42 / 426469

Projekt: Elżbieta Machoczek-Harris