Strefa pacjenta

PORADNIA REHABILITACYJNA - ZAPRASZAMY WE WTORKI I CZWARTKI      * * *      PORADNIA MEDYCYNY PRACY - SZYBKO I TANIO      * * *      SZPITAL W WADOWICACH W I POZIOMIE "SIECI SZPITALI"      * * *      WSZYSTKIE SOBOTY W LIPCU I SIERPNIU LABORATORIUM NIECZYNNE DLA PACJENTÓW AMBULATORYJNYCH      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO II – PAWILON E II PIĘTRO      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I – PAWILON C II PIĘTRO      * * *      NOWA KARETKA DLA SZPITALA      * * *      ODDZIAŁ NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK POŁOŻNICZY Z BLOKIEM PORODOWYM - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK GINEKOLOGICZNY Z IZBĄ PRZYJĘĆ - PAWILON C III PIĘTRO

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Jeżeli ubezpieczony uzna, że jego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób zadowalający, może złożyć skargę. Skargi mogą być składane ustnie lub pisemnie. Pacjent ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi. W zależności od tego, kogo skarga dotyczy (personelu medycznego, zakładu opieki zdrowotnej, oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia), wskazana jest następująca kolejność postępowania:

W przypadku gdy skarga dotyczy niewłaściwego zachowania personelu (lekarza, pielęgniarki, rejestratorki), pierwszym krokiem, który należy podjąć, jest interwencja u bezpośredniego przełożonego tego pracownika. W Szpitalu jest nim Ordynator Oddziału lub Dyrektor ZZOZ, a w przychodni – Koordynator PPS. Są to działania najprostsze, a zarazem najszybsze i często przynoszące zamierzony skutek.

  • Dyrektor ZZOZ w Wadowicach lub osoba działająca w jego imieniu przyjmuje, po uzgodnieniu terminu, w Sekretariacie Dyrekcji pok. 230.

  • Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta ZZOZ w Wadowicach – mgr Mirosław Pietraszek przyjmuje w pok. 229 (w PPS) we wtorki od 13.00 do 14.30.

  • Koordynator Powiatowej Przychodni Specjalistycznej – mgr Renata Gnojek przyjmuje w gabinecie nr 40 (w PPS) codziennie od 7.00 do 15.00.

Ponadto, każdy pacjent, który uzna, że zostały naruszone jego prawa, może zwrócić się o pomoc do:

  • Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta przy Małopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ (ul. Batorego 24, 31-135 Kraków, tel. 12/29-88-303)

  • Linii Pacjenta (tel. 12/29-88-404)

Interwencje można zgłaszać telefonicznie, listownie bądź osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Pełnomocnik rozpatruje skargi w zakresie przestrzegania praw pacjenta w placówkach ochrony zdrowia posiadających umowę z NFZ, podejmuje działania interwencyjne w placówkach, z którymi Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ podpisał umowy o udzielanie świadczeń, udziela odpowiedzi na skargi i pytania pacjentów. Zgłaszający się mogą również liczyć na poradnictwo na temat funkcjonowania NFZ, świadczeniodawców i systemu ochrony zdrowia oraz udzielanie informacji prawnej w zakresie prawa medycznego.

Karta Praw i Obowiązków Pacjenta Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach

Treść redagowana 2017-02-02 10:59:54 przez Renata Gnojek

Kontakt

Centrala

33 87 21 200

33 87 21 300

Fax

33 82 34 687

Sekretariat dyrekcji

33 87 21 280

33 82 33 165

Adres:

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice

Linki

 


Copyright © 2013 - 2017 ZZOZ w Wadowicach

42 / 426469

Projekt: Elżbieta Machoczek-Harris