Nasz patron

PORADNIA REHABILITACYJNA - ZAPRASZAMY WE WTORKI I CZWARTKI      * * *      PORADNIA MEDYCYNY PRACY - SZYBKO I TANIO      * * *      SZPITAL W WADOWICACH W I POZIOMIE "SIECI SZPITALI"      * * *      WSZYSTKIE SOBOTY W LIPCU I SIERPNIU LABORATORIUM NIECZYNNE DLA PACJENTÓW AMBULATORYJNYCH      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO II – PAWILON E II PIĘTRO      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I – PAWILON C II PIĘTRO      * * *      NOWA KARETKA DLA SZPITALA      * * *      ODDZIAŁ NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK POŁOŻNICZY Z BLOKIEM PORODOWYM - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK GINEKOLOGICZNY Z IZBĄ PRZYJĘĆ - PAWILON C III PIĘTRO

Nasz Patron

Papież Polak

Ojciec Święty

Jan Paweł II

"...który tak dobrze rozumiał ludzkie cierpienie..."
"...kochał każdego człowieka prawdziwie i do końca..."

Na początku lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia Dyrekcja Szpitala w Wadowicach podjęła starania o nadanie placówce imienia Jana Pawła II. Inicjatywę poparły zarówno władze kościelne jak i lokalne społeczeństwo. Starania te zakończyły się sukcesem i w 1991 roku uzyskano osobiste przyzwolenie Papieża.
Wybranie Jana Pawła II na Patrona było wyrazem uznania Jego działalności na rzecz Polski i Polaków, a także upamiętnieniem faktu wyboru pierwszego w historii Polaka na zwierzchnika Kościoła Katolickiego.

 

Od czasu reformy administracyjnej w 1999 roku pełna nazwa placówki brzmi:
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II.

 

W tym samym roku na Głównym Budynku Szpitala umieszczono tablicę pamiątkową, ufundowaną przez pracowników wadowickiej służby zdrowia. Tablicę poświęcił Jan Paweł II podczas pobytu w Wadowicach. Przedstawia ona płaskorzeźbę z wizerunkiem osoby Papieża. Uzupełnieniem są znamienne słowa „Temu, który tak dobrze rozumie ludzkie cierpienie, Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, wdzięczni Bogu za dar pontyfikatu w roku Jego III wizyty do rodzinnego miasta”.

 

Nasza placówka posiada dokument pochodzący z 1995 roku, który zawiera własnoręcznie podpisane błogosławieństwo Jana Pawła II, skierowane do pracowników szpitala.

 

Treść redagowana 2017-02-02 11:32:29 przez Elżbieta Machoczek-Harris

Kontakt

Centrala

33 87 21 200

33 87 21 300

Fax

33 82 34 687

Sekretariat dyrekcji

33 87 21 280

33 82 33 165

Adres:

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice

Linki

 


Copyright © 2013 - 2017 ZZOZ w Wadowicach

42 / 426469

Projekt: Elżbieta Machoczek-Harris