Ogłoszenia

PORADNIA REHABILITACYJNA - ZAPRASZAMY WE WTORKI I CZWARTKI      * * *      PORADNIA MEDYCYNY PRACY - SZYBKO I TANIO      * * *      SZPITAL W WADOWICACH W I POZIOMIE "SIECI SZPITALI"      * * *      WSZYSTKIE SOBOTY W LIPCU I SIERPNIU LABORATORIUM NIECZYNNE DLA PACJENTÓW AMBULATORYJNYCH      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO II – PAWILON E II PIĘTRO      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I – PAWILON C II PIĘTRO      * * *      NOWA KARETKA DLA SZPITALA      * * *      ODDZIAŁ NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK POŁOŻNICZY Z BLOKIEM PORODOWYM - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK GINEKOLOGICZNY Z IZBĄ PRZYJĘĆ - PAWILON C III PIĘTRO

Ogłoszenia

Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 04.09.2017r w sprawie zbycia mienia ruchomego - własność ZZOZ w Wadowicach.

dodano 06-09-2017 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 16.06.2017r w sprawie przetargu nieograniczonego na najem powierzchni ścian znajdujących się wewnątrz budynku powiatowej przychodni specjalistycznej I piętro (naprzeciwko Poradni Laryngologicznej) - 1 miejsce, w celu umieszczenia tam plakatu informacyjnego/tablicy reklamowej:

dodano 16-06-2017 r.

dodano 19-07-2017 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 05.06.2017r w sprawie II przetargu nieograniczonego na zbycie mienia ruchomego własność ZZOZ w Wadowicach:

dodano 05-06-2017 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 22.05.2017r w sprawie przetargu nieograniczonego na zbycie mienia ruchomego własność ZZOZ w Wadowicach:

dodano 24-05-2017 r.

Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 07.05.2017r w sprawie przetargu nieograniczonego na najem powierzchni ścian znajdujących się wewnątrz budynku Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w celu umieszczenia tam plakatu informacyjnego/tablicy reklamowej:

dodano 19-05-2017 r.

Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 09.05.2017r w sprawie przetargu nieograniczonego na najem powierzchni części działki 1000/4 o powierzchni 25m2 położonej w rejonie placu Kosciuszki w Wadowicach na prowadzenie działalności gospodarczej hadnlowej lub usługowej:

dodano 11-05-2017 r.
dodano 19-05-2017 r.

Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 09.05.2017r w sprawie przetargu nieograniczonego na najem powierzchni 7,50 m2 zlokalizowanej na poziomie I piętra Powiatowej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Karmelickiej 5:

dodano 09-05-2017 r.

Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 08.05.2017r w sprawie przetargu nieograniczonego na najem powierzchni ścian znajdujących się wewnątrz budynku Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w celu umieszczenia tam plakatu informacyjnego/tablicy reklamowej:

dodano 08-05-2017 r.
dodano 22-05-2017 r.

Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 20.04.2017r w sprawie przetargu nieograniczonego na wynajęcie częsci działki 1000/4 o powierzchni 25m2 połozonej w rejonie placu Kosciuszki w Wadowicach na prowadzenie działalności gospodarczej handlowej lub usługowej:

dodano 20-04-2017 r.
dodano 11-05-2017 r.
 

Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 14.04.2017r w sprawie przetargu nieograniczonego na wynajęcie miejsca uzytkowego o powierzchni 4m2 na terenie Pawilonu "C" z przeznaczeniem na zainstalowanie 4 automatów (2 automaty do napoi gorących i 2 automaty do napoi zimnych):

dodano 14-04-2017 r.
dodano 28-04-2017 r.

Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 2.03.2017r w sprawie przetargu nieograniczonego na najem powierzchni zlokalizowanych w Pawilonie "E" Szpitala Powiatowego przy ul. Karmelickiej 7B z przeznaczeniem na prowadzenie kiosku oraz baru:

dodano 24-03-2017 r.

Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 2.03.2017r w sprawie przetargu nieograniczonego na najem powierzchni zlokalizowanych w Pawilonie "E" Szpitala Powiatowego przy ul. Karmelickiej 7B:

dodano 03-03-2017 r.
dodano 07-04-2017 r.
 

Dyrekcja ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla ZZOZ w Wadowicach.

Specyfikacje:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej noworodków i dzieci - dostęp całodobowy (pdf) (doc),

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej - dostęp całodobowy (pdf) (doc),

Pytania:

 • Pytania, cz. 1 (pdf)
 • Pytania, cz. 2 (pdf)

termin składania ofert: 16-02-2017 r. godz. 1100

dodano 10-02-2017 r.

dodano 21-02-2017 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 12.01.2017r w sprawie przetargu nieograniczonego na najem powierzchni zlokalizowanych w Pawilonie "E" Szpitala Powiatowego przy ul. Karmelickiej 7B:

dodano 12-01-2017 r.

dodano 03-03-2017 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 15.12.2016r w sprawie przetargu nieograniczonego na najem powierzchni zlokalizowanych w Pawilonie "E" Szpitala z przeznaczeniem na prowadzenie kiosku, baru i sklepu:

dodano 19-12-2016 r.
dodano 10-01-2017 r.
 

Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 13.12.2016r w sprawie przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie 20m2 powierchni dachu budynku Pawilonu "C" Szpitala w celu świadczenia usługi telefonii cyfrowej:

dodano 14-12-2016 r.
dodano 4-01-2017 r.
 

Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 5.12.2016r w sprawie przetargu nieograniczonego na najem powierzchni zlokalizowanej w Pawilonie "E" Szpitala Powiatowego przy ul. Karmelickiej 7B:

dodano 08-12-2016 r.
 • ogłoszenie końcowe (PDF)

dodano 14-12-2016 r.


Dyrekcja ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla ZZOZ w Wadowicach.

Specyfikacje:

 • badania EMG (pdf) (doc),

 • badania EEG (pdf) (doc),

 • badania ERCP (świadczenia zdrowotne endoskopii zabiegowej przewodu pokarmowego) (pdf) (doc),

 • tomografia komputerowa noworodków i dzieci – dostęp całodobowy (pdf) (doc),

 • tomografia komputerowa – dostęp całodobowy (pdf) (doc),

 • konsultacje specjalistyczne (urologiczne - dostęp całodobowy, kardiochirurgiczne - dostęp całodobowy, torakochirurgiczne - dostęp całodobowy, kardiologiczne - dostęp całodobowy, neurochirurgiczne - dostęp całodobowy, neurologiczne - dostęp całodobowy, chirurgii naczyniowej - dostęp całodobowy, gastroenterologiczne, hematologiczne, nefrologiczne(pdf) (doc),

 • zapewnienie całodobowego dostępu do konsultacji okulitycznych dla pacjentów kierowanych ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZZOZ w Wadowicach oraz całodobowego dostępu do badań koniecznych do przeprowadzenia konsultacji (pdf) (doc),
 • badania densytometryczne (pdf) (doc),

 • badania laboratoryjne (analityczne) - częściowe uzupełnienie badań wykonywanych w ZZOZ w Wadowicach (pdf) (doc),

 • badania laboratoryjne z zakresu toksykologii oraz badań parazytologicznych w przypadku chorób tropikalnych i pasożytniczych (pdf) (doc).

Pytania:

 • Pytania, cz. 1 (pdf)
 • Pytania, cz. 2 (pdf)
 • Pytania, cz. 3 (pdf)
 • Pytania, cz. 4 (pdf)
 • Pytania, cz. 5 (pdf)
 • Pytania, cz. 6 (pdf)
 • Pytania, cz. 7 (pdf)

termin składania ofert: 30-11-2016 r. godz. 1100

dodano 10-11-2016 r.

 • rozstrzygnięcie konkursu ofert (pdf)
 • unieważnienie postępowania konkursowego nr 4 oraz nr 5 (pdf)

dodano 05-12-2016 r.


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 20.10.2016r w sprawie przetargu nieograniczonego na najem powierzchni użytkowej 127,86m2 składającej się z 8 pomieszczeń zlokalizowanych na parterze w Budynku Głównym Szpitala Powiatowego w Wadowicach przy ul. Karmelickiej 12:

dodano 20-10-2016

dodano 7-11-2016


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 17.10.2016r w sprawie przetargu nieograniczonego na najem powierzchni zlokalizowanej w Pawilonie "E" szpitala Powiatowego:

dodano 17-10-2016

dodano 27-10-2016


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 10.10.2016r w sprawie przetargu nieograniczonego na najem powierzchni zlokalizowanej w Pawilonie "C" szpitala Powiatowego:

dodano 10-10-2016

dodano 21-10-2016


Ogłoszenie Dyrektora ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie z dnia 23.09.2016r w sprawie przetargu nieograniczonego na najem powierzchni zlokalizowanej w Pawilonie "E" szpitala Powiatowego przy ul. Karmelickiej 7B:

dodano 26-09-2016

dodano 06-10-2016


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach zaprasza do wzięcia udziału w trzecim "Przetargu nieograniczonym - ustnym" w sprawie:

najmu 4m2 powierzchni ogrodzenia budynku głównego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach przy ul. Karmelickiej 12 w celu umieszczenia plakatu informacyjnego (tablicy reklamowej):

dodano 21-09-2016

dodano 06-10-2016


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach zaprasza do wzięcia udziału w trzecim "Przetargu nieograniczonym - ustnym" w sprawie:

sprzedaży dźwignika czterokolumnowego typu SDD2,5 (rok produkcji 1981)

dodano 21-09-2016

dodano 06-10-2016


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach nformuje, że postepowania prowadzone w trybie przetargów nieograniczonych ustnych na: sprzedaż dźwignika czterokolumnowego typu SDD2.5 oraz najem 4m2 powierzchni ogrodzenia budynku głównego szpitala powiatowego w celu umieszczenia plakatu informacyjnego (tablicy/baneru) nie zostały rozstrzygnięte z powodu braku ofert.

dodano 19-09-2016


Dyrektor ZZOZ w Wadowicach ogłasza Konkurs Ofert na:
 
I. Objęcie funkcji Lekarza Kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym
z Centralną Izbą Przyjęć Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach, udzielanie świadczeń lekarskich oraz pełnienie dyżurów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć.
 
II. Objęcie funkcji Zastępcy Lekarza Kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach, udzielanie świadczeń lekarskich oraz pełnienie dyżurów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Centralną Izbą Przyjęć.
 
na okres od 1 września 2016r. do 31 sierpnia 2019r.
 

dodano 08-08-2016


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach zaprasza do wzięcia udziału w "Przetargu nieograniczonym - pisemnym" na:

Najem lokali o łącznej powierzchni użytkowej 839m2 zlokalizowanych na terenie działu transportu sanitarnego na prowadzenie usług serwisu, diagnostyki i myjni samochodowej.

dodano 18-04-2016


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach zaprasza do wzięcia udziału w "Przetargu nieograniczonym - ustnym" na:
Sprzedaż dźwignika czterokolumnowego typu SDD2,5 (rok produkcji 1981).

dodano 17-03-2016

dodano 31-03-2016


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach zaprasza do wzięcia udziału w "Przetargu pisemnym nieograniczonym" na:
Dierżawę terenu o powierzchni 2630,00m2 położonego w Wadowicach przy ul. Karmelickiej Z PRZEZNACZENIEM NA URZĄDZENIE I PROWADZENIE PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH.

dodano 14-03-2016

dodano 17-03-2016

dodano 28-03-2016


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach zaprasza do wzięcia udziału w "Przetargu pisemnym nieograniczonym" na:
Dierżawę terenu o powierzchni 2630,00m2 położonego w Wadowicach przy ul. Karmelickiej Z PRZEZNACZENIEM NA URZĄDZENIE I PROWADZENIE PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH.

dodano 29-02-2016

dodano 2-03-2016

dodano 11-03-2016


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach zaprasza do wzięcia udziału w "Przetargu pisemnym nieograniczonym" na:
Dierżawę terenu o powierzchni 2630,00m2 położonego w Wadowicach przy ul. Karmelickiej Z PRZEZNACZENIEM NA URZĄDZENIE I PROWADZENIE PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH.

dodano 21-12-2015

dodano 29-12-2015

dodano 07-01-2015


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach zaprasza do wzięcia udziału w "Przetargu pisemnym ograniczonym" na:
Dierżawę terenu o powierzchni 2630,00m2 położonego w Wadowicach przy ul. Karmelickiej z przeznaczeniem na urządzenie i prowadzenie na nim parkingu dla samochodów osobowych.

dodano 14-12-2015

Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach informuje że, odwołuje przetarg ograniczony pisemny na dzierżawę parkingu wyznaczony na dzień 18.12.2015r. Organizator niezwłocznie zwróci wpłacone przez Oferentów wadium.

dodano 18-12-2015


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach zaprasza do wzięcia udziału w "Przetargu nieograniczonym - ustnym" na:
Najem miejsca zlokalizowanego przy wejścio głównym do budynku Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach z przeznaczeniem na stoisko do sprzedaży obwarzanek i innych produktów spożywczych.

dodano 03-12-2015


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach zaprasza do wzięcia udziału w "Przetargu nieograniczonym - ustnym" na:
Najem powierzchni użytkowej na terenie powiatowej przychodni specjalistycznej w Wadowicach w celu zainstalowania "Wyspy kawowej".

 

dodano 14-04-2015


Dyrekcja ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na wykonywanie opisów badań RTG oraz wykonywanie badań ultrasonograficznych (wraz z opisem) w okresie od 01.04.2015 do 31.12.2018r.

dodano 12-03-2015


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach zaprasza do wzięcia udziału w "Przetargu nieograniczonym - ustnym" na: sprzedaż garaży typu "blaszak" na terenie Działu Transportu Sanitarnego - 6 sztuk..

dodano 03-03-2015 r.


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach zaprasza do wzięcia udziału w "Przetargu nieograniczonym - ustnym" na: najem powierzchni gruntowej (część działki nr 1000/4) na terenie ZZOZ w Wadowicach z przeznaczeniem na działalność handlową lub usługową..

dodano 12-02-2015 r.


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach zaprasza do wzięcia udziału w "Przetargu nieograniczonym - ustnym" na: najem miejsca zlokalizowanego w holu pawilonu "D" ZZOZ w Wadowicach w celu ustawienia automatu do sprzedaży "suchych przekąsek" i automatu z ciepłymi napojami.

dodano 22-12-2014 r.


Dyrekcja ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych (zapewnienie całodobowego dostępu do tych badań) oraz wykonywanie badań śródoperacyjnych i pośmiertnych.

Specyfikacja:

Termin składania ofert upływa dnia 02.10.2014 r. o godz. 11:00.

dodano 12-09-2014

dodano 14-10-2014 r.


Dyrekcja ZZOZ w Wadowicach zaprasza do wzięcia w "Przetargu nieograniczonym - ustnym" na najem 4m2 powierzchni ogrodzenia Budynku Głównego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach przy ul. Karmelickiej 12 w celu umieszczenia plakatu informacyjnego (tablicy reklamowej).

dodano 01-07-2014 r.


Dyrekcja ZZOZ w Wadowicach zaprasza do wzięcia w "Przetargu nieograniczonym - ustnym" na najem miejsca zlokalizowanego w holu Pawilonu A ZZOZ w Wadowicach w celu ustawienia automatu do sprzedaży suchych przekąsek.

dodano 01-07-2014 r.


Dyrekcja ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ZZOZ w Wadowicach w zakresie opisywania badań mammografii.

specyfikacje:

termin składania ofert: 29-05-2014r. godz. 1100

dodano 16-05-2014 r.

dodano 06-06-2014 r.


Dyrekcja ZZOZ w Wadowicach zaprasza do wzięcia w "Przetargu nieograniczonym - ustnym" na najem powierzchni ścian wewnętrznych Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach w celu umieszczenie plakatu informacyjnego (tablicy reklamowej) oraz ulotek reklamowych.

dodano 25-03-2014 r.


Dyrekcja ZZOZ w Wadowicach zaprasza do wzięcia w "Przetargu nieograniczonym - ustnym" na najem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu ortopedycznego.

dodano 03-03-2014 r.


Dyrekcja ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla ZZOZ w Wadowicach.

Specyfikacje:

 • wykonywanie opisów badań mammografii (pdf) (doc),

 • wykonywanie opisów badań RTG (pdf) (doc),

termin składania ofert: 11-03-2014 r. godz. 1100

dodano 24-02-2014 r.

dodano 19-03-2014 r.


przejdź do archiwum ogłoszeń

Treść redagowana 2017-09-06 09:47:01 przez Monika Kumorek

Kontakt

Centrala

33 87 21 200

33 87 21 300

Fax

33 82 34 687

Sekretariat dyrekcji

33 87 21 280

33 82 33 165

Adres:

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice

Linki

 


Copyright © 2013 - 2017 ZZOZ w Wadowicach

42 / 426469

Projekt: Elżbieta Machoczek-Harris