Działalność medyczna

NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO II – PAWILON E II PIĘTRO      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I – PAWILON C II PIĘTRO      * * *      NOWA KARETKA DLA SZPITALA      * * *      ODDZIAŁ NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK POŁOŻNICZY Z BLOKIEM PORODOWYM - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK GINEKOLOGICZNY Z IZBĄ PRZYJĘĆ - PAWILON C III PIĘTRO

Oddział Wewnętrzny I

Oddziałem kierują
 
Ordynator: lek. Marek Słuszniak - specjalista chorób wewnętrznych   Pielęgniarka Oddziałowa:
lic. Jadwiga Barcik

 

 

Kontakt

dyżurka lekarska (dzienna): 33 87 21 228

dyżurka lekarska (nocna): 33 87 21 235

dyżurka pielęgniarska: 33 87 21 319

sekretariat oddziału: 33 87 21 379

Charakterystyka

 

Oddział I jest jednym z dwóch oddziałów ogólnointernistycznych i zabezpiecza opiekę szpitalną diagnozując i lecząc z zakresu chorób wewnętrznych, zgodnie z potrzebami: choroby układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego, przewodu pokarmowego, układu moczowego. Znaczny odsetek chorych stanowią pacjenci z cukrzycą, schorzeniami tarczycy, chorobami hematologicznymi i neurologicznymi. Oddział skutecznie diagnozuje również omdlenia.

W zależności od potrzeby wykonujemy szeroki wachlarz badańlaboratoryjnych, obrazowych i radiologicznych, w tym:

  • w zakresie kardiologii – badania echokardiograficzne, badanie EKG metodą Holtera, próba wysiłkowa EKG, badanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera, badania USG naczyń z dopplerem, badania TK, w tym angio-TK,

  • w zakresie pulmonologii – badania obrazowe RTG i TK klatki piersiowej, HRCT i spirometria,

  • w zakresie gastrologii – badania gastroskopowe i kolonoskopowe z wykonywaniem drobnych zabiegów np.: polipektomia, USG jamy brzusznej, TK jamy brzusznej.

Ponadto wykonujemy badania diagnostyczne płynów jam ciała, w tym opłucnej i otrzewnej oraz diagnostykę z pobraniem szpiku kostnego.

U pacjentów z zagrażającymi zaburzeniami rytmu i przewodnictwa serca przy współpracy z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii wykonujemy procedurę założenia stymulacji zewnętrznej serca.

Posiadamy nowoczesny, stale modernizowany sprzęt diagnostyczny:

  • kardiomonitory,

  • pulsoksymetry,

  • aparat EKG,

  • defibrylator,

  • negatoskopy,

  • pompy infuzyjne,

  • pozostały drobny sprzęt.

Oddział korzysta z Pracowni USG, Pracowni Diagnostyki Kardiologicznej oraz konsultacji specjalistów pracujących w Szpitalu i poradniach specjalistycznych.

Liczba łóżek w oddziale - 39, w tym 3 intensywnej opieki medycznej.

Średni czas pobytu pacjenta w oddziale - 6,3 dnia.

Roczna liczba hospitalizowanych pacjentów 2,3 tys.

 

Galeria zdjęć

 

 

 

 

 

 

Treść redagowana 2017-02-27 07:25:12 przez Joanna Kasprzyk

Kontakt

Centrala

33 87 21 200

33 87 21 300

Fax

33 82 34 687

Sekretariat dyrekcji

33 87 21 280

33 82 33 165

Adres:

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice

Linki

 


Copyright © 2013 - 2017 ZZOZ w Wadowicach

2 / 344534

Projekt: Elżbieta Machoczek-Harris