Działalność medyczna

NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO II – PAWILON E II PIĘTRO      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I – PAWILON C II PIĘTRO      * * *      NOWA KARETKA DLA SZPITALA      * * *      ODDZIAŁ NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK POŁOŻNICZY Z BLOKIEM PORODOWYM - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK GINEKOLOGICZNY Z IZBĄ PRZYJĘĆ - PAWILON C III PIĘTRO

Oddział Obserwacyjno - Zakaźny

Oddziałem kierują
 
Ordynator: lek. Wacław A. Słoboda - specjalista chorób zakaźnych, lekarz chorób wewnętrznych   Pielęgniarka Oddziałowa: 
lic. Renata Ramenda

 

 

Kontakt

dyżurka lekarska: 33 87 21 396

dyżurka pielęgniarska: 33 87 21 347

sekretariat oddziału: 33 87 21 347

Charakterystyka

 

W oddziale hospitalizuje się dorosłych oraz do chwili obecnej dzieci od ukończonego 3 roku życia.

Główne przyczyny hospitalizacji to:

  • wszystkie choroby zakaźne i pasożytnicze ostre i przewlekłe wymagające leczenia szpitalnego w tym szczególnie: neuroinfekcje wirusowe i bakteryjne (bez konieczności intensywnego nadzoru), borelioza, wirusowe zapalenie wątroby A,B,C, cytomegalowirusowe i mononukleozowe zapalenie wątroby i inne (bez infekcji HIV),

  • choroby przewodu pokarmowego zakaźne i podejrzane o tło infekcyjne,

  • choroby wątroby ostre i przewlekłe o różnej etiologii (bez alkoholowej),

  • diagnostyka stanów gorączkowych podejrzanych o tło infekcyjne,

  • choroby wysypkowe skóry podejrzane o tło infekcyjne.

Badania diagnostyczne wykonywane są w pełnym zakresie, w pracowniach jednostki m.in. z zakresu diagnostyki obrazowej (Rtg, TK, USG).

Oddział Obserwacyjno – Zakaźny posiada prawo prowadzenia specjalizacji z chorób zakaźnych i stażów cząstkowych.

Posiadamy następujący sprzęt:

  • kardiomonitor,

  • aparat EKG,

  • pompa infuzyjna,

  • inny wymagany sprzęt podstawowy.

Przy Oddziale funkcjonuje wyodrębniona Izba Przyjęć Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego, w ramach której prowadzi się konsultacje i szczepienia przeciw wściekliźnie.

Liczba łóżek w oddziale - 20.

Średni czas pobytu pacjenta w oddziale – 7 dni.

Roczna liczba hospitalizowanych pacjentów 600.

 

 

 

Treść redagowana 2017-02-08 14:46:38 przez Joanna Kasprzyk

Kontakt

Centrala

33 87 21 200

33 87 21 300

Fax

33 82 34 687

Sekretariat dyrekcji

33 87 21 280

33 82 33 165

Adres:

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice

Linki

 


Copyright © 2013 - 2017 ZZOZ w Wadowicach

2 / 344534

Projekt: Elżbieta Machoczek-Harris