Działalność medyczna

PORADNIA REHABILITACYJNA - ZAPRASZAMY WE WTORKI I CZWARTKI      * * *      PORADNIA MEDYCYNY PRACY - SZYBKO I TANIO      * * *      SZPITAL W WADOWICACH W I POZIOMIE "SIECI SZPITALI"      * * *      WSZYSTKIE SOBOTY W LIPCU I SIERPNIU LABORATORIUM NIECZYNNE DLA PACJENTÓW AMBULATORYJNYCH      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO II – PAWILON E II PIĘTRO      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I – PAWILON C II PIĘTRO      * * *      NOWA KARETKA DLA SZPITALA      * * *      ODDZIAŁ NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK POŁOŻNICZY Z BLOKIEM PORODOWYM - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK GINEKOLOGICZNY Z IZBĄ PRZYJĘĆ - PAWILON C III PIĘTRO

Oddział Geriatryczny

Oddziałem kierują
 
Ordynator: lek. Tomasz Chrzanowski - specjalista geriatrii, specjalista medycyny rodzinnej   Pielęgniarka Oddziałowa: 
lic. Bogusława Grzesiek
 

Kontakt

Sekretariat oddziału: 33 87 21 351

Ordynator: 33 87 21 224

Pielęgniarka Oddziałowa: 33 87 21 351

Dyżurka lekarzy: 33 87 21 328

Dyżurka pielęgniarek: 33 87 21 325

Telefon dla pacjentów: 33 87 21 238

Charakterystyka

 

Medycyna wieku podeszłego, czyli geriatria zajmuje się diagnostyką i procesem leczenia osób, które ukończyły 60 rok życia. Opiekę nad pacjentem sprawuje zespół doświadczonych lekarzy, pielęgniarek, psychologa i rehabilitanta, koordynowany przez Ordynatora - specjalistę geriatrii.

Pacjenci hospitalizowani w Oddziale Geriatrycznym leczą się z powodu wielu współistniejących chorób, zarówno tych, które przebiegają odmiennie i nietypowo dla procesu starzenia się, jak również schorzeń typowych dla okresu starości (otępienie, choroba zwyrodnieniowa stawów, upadki, odleżyny).

Naszym głównym celem jest przywrócenie w miarę możliwości dobrego stanu fizycznego, psychicznego i społecznego oraz jego utrzymanie na dobrym poziomie. Duży nacisk kładziony jest na poprawę sprawności ruchowej, umożliwiający niezależność starszego pacjenta w zakresie samoobsługi oraz opóźnienie okresu pojawienia się niepełnosprawności lub też pogłębienia już istniejącej. W naszych działaniach dążymy do wydłużenia i ulepszenia komfortu życia ludzi w wieku podeszłym poprzez zminimalizowanie dyskomfortu wpływającego na codzienne funkcjonowanie.

Posiadamy następujący sprzęt:

  • kardiomonitor,

  • aparat EKG,

  • pompy infuzyjne,

  • pozostały drobny sprzęt.

Oddział korzysta z Pracowni USG oraz Pracowni Diagnostyki Kardiologicznej.

Liczba łóżek w oddziale - 31.

Średni czas pobytu pacjenta w oddziale - 5,83 dnia.

Roczna liczba hospitalizowanych pacjentów 1,2 tys.

 

 

Galeria zdjęć

 

   

 

Artykuły o oddziale

Treść redagowana 2017-03-27 08:11:49 przez Joanna Kasprzyk

Kontakt

Centrala

33 87 21 200

33 87 21 300

Fax

33 82 34 687

Sekretariat dyrekcji

33 87 21 280

33 82 33 165

Adres:

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice

Linki

 


Copyright © 2013 - 2017 ZZOZ w Wadowicach

42 / 426469

Projekt: Elżbieta Machoczek-Harris