Działalność medyczna

NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO II – PAWILON E II PIĘTRO      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I – PAWILON C II PIĘTRO      * * *      NOWA KARETKA DLA SZPITALA      * * *      ODDZIAŁ NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK POŁOŻNICZY Z BLOKIEM PORODOWYM - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK GINEKOLOGICZNY Z IZBĄ PRZYJĘĆ - PAWILON C III PIĘTRO

Oddział Dziecięcy

Oddziałem kierują
 
Ordynator: lek. Jerzy Gryboś - specjalista pediatrii   Pielęgniarka Oddziałowa: 
mgr Anna Zając
 

Kontakt

dyżurka lekarska: 33 87 21 317

dyżurka pielęgniarska: 33 87 21 368

sekretariat oddziału: 33 87 21 230

Charakterystyka

 

Oddział przeznaczony jest dla pacjentów od okresu noworodkowego do 18 roku życia. Oddział prowadzi diagnostykę chorób wieku dziecięcego. U starszych dzieci istnieje możliwość diagnostyki z zakresu 24-godz.monitorowania EKG metodą Holtera, próby wysiłkowej, jak również badania endoskopowego. W Oddziale prowadzona jest również fizjoterapia, drenaż ułożeniowy oraz kinezyterapia oddechowa.

W Oddziale pracują lekarze specjaliści z dużym doświadczeniem zawodowym a także doświadczone pielęgniarki, na bieżąco podnoszące swoje kwalifikacje. Oddział prowadzi również specjalizację w trybie rezydentury.

Oddział dysponuje specjalistycznym sprzętem medycznym m.in.:

  • inkubatory,

  • lampa do fototerapii,

  • kardiomonitory,

  • pulsoksymetry,

  • pompy infuzyjne,

  • defibrylator,

  • aparat do USG,

  • inhalatory.

Przy oddziale funkcjonuje Pracownia USG.

Liczba łóżek w oddziale - 26.

Średni czas pobytu pacjenta w oddziale - 3,6 dnia.

Roczna liczba hospitalizowanych pacjentów 1,7 tys.

 

Galeria zdjęć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuły o oddziale

Treść redagowana 2017-02-08 14:32:38 przez Joanna Kasprzyk

Kontakt

Centrala

33 87 21 200

33 87 21 300

Fax

33 82 34 687

Sekretariat dyrekcji

33 87 21 280

33 82 33 165

Adres:

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice

Linki

 


Copyright © 2013 - 2017 ZZOZ w Wadowicach

2 / 344534

Projekt: Elżbieta Machoczek-Harris