Działalność medyczna

NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO II – PAWILON E II PIĘTRO      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I – PAWILON C II PIĘTRO      * * *      NOWA KARETKA DLA SZPITALA      * * *      ODDZIAŁ NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK POŁOŻNICZY Z BLOKIEM PORODOWYM - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK GINEKOLOGICZNY Z IZBĄ PRZYJĘĆ - PAWILON C III PIĘTRO

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddziałem kierują

 
p.o. Ordynator: Magda Krajewska - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii   Pielęgniarka Oddziałowa:  
Jolanta Kołek
specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 

Kontakt

dyżurka lekarska: 33 87 21 229

dyżurka pielęgniarska: 33 87 21 237

sekretariat oddziału: 33 87 21 335

Charakterystyka

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest oddziałem wieloprofilowym, w którym leczymy pacjentów w bezpośrednich stanach zagrożenia życia. W oddziale prowadzimy leczenie wentylacyjne, nerkozastępcze technikami ciągłymi, stosuje się monitorowanie hemodynamiczne, z bezpośrednim pomiarem rzutu mięśnia sercowego, wykonuje się tacheotomię metodami przezskórnymi. Rocznie wykonujemy 2500 - 3000 znieczuleń, w tym 20 - 25% znieczuleń przewodowych.

Posiadamy następujący sprzęt:

 • kardiomonitory,

 • respiratory stacjonarne i transportowe,

 • defibrylatory,

 • aparat do ciągłych technik nerkozastępczych,

 • aparaty do znieczulania,

 • aparat do stymulacji zewnętrznej pracy serca,

 • RTG przyłóżkowe,

 • pulsoksymetry,

 • kapnografy,

 • aparat EKG,

 • bronchofiberskop,

 • pompy infuzyjne,

 • pozostały drobny sprzęt.

Przy oddziale funkcjonuje konsultacyjny gabinet anestezjologiczny, w którym lekarze specjaliści dokonują kwalifikacji do zabiegu bądź wykluczenia, z powodu istniejących schorzeń nie pozwalających na bezpieczne przeprowadzenie zabiegu operacyjnego.

Liczba łóżek w oddziale - 6.

Średni czas pobytu pacjenta w oddziale - 8,2 dnia.

Roczna liczba hospitalizowanych pacjentów 250.

 

Galeria zdjęć

 

 

 

 

 

 

Treść redagowana 2017-03-16 08:49:00 przez Joanna Kasprzyk

Kontakt

Centrala

33 87 21 200

33 87 21 300

Fax

33 82 34 687

Sekretariat dyrekcji

33 87 21 280

33 82 33 165

Adres:

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice

Linki

 


Copyright © 2013 - 2017 ZZOZ w Wadowicach

2 / 344534

Projekt: Elżbieta Machoczek-Harris