O nas

PORADNIA REHABILITACYJNA - ZAPRASZAMY WE WTORKI I CZWARTKI      * * *      PORADNIA MEDYCYNY PRACY - SZYBKO I TANIO      * * *      SZPITAL W WADOWICACH W I POZIOMIE "SIECI SZPITALI"      * * *      WSZYSTKIE SOBOTY W LIPCU I SIERPNIU LABORATORIUM NIECZYNNE DLA PACJENTÓW AMBULATORYJNYCH      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO II – PAWILON E II PIĘTRO      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I – PAWILON C II PIĘTRO      * * *      NOWA KARETKA DLA SZPITALA      * * *      ODDZIAŁ NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK POŁOŻNICZY Z BLOKIEM PORODOWYM - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK GINEKOLOGICZNY Z IZBĄ PRZYJĘĆ - PAWILON C III PIĘTRO

O nas

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach jest powiatową placówką służby zdrowia o statusie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Zgodnie ze Statutem świadczy usługi zdrowotne dla ponad 154 tys. ludności Powiatu Wadowickiego w zakresie lecznictwa zamkniętego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, profilaktycznych programów zdrowotnych, transportu sanitarnego POZ oraz ratownictwa medycznego, jak również udziela świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze gmin: Wadowice, Tomice, Spytkowice, Mucharz.

ZZOZ w Wadowicach udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie umów zawartych z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.
Z naszych usług korzystają również liczni pielgrzymi i turyści.

Jednostki organizacyjne ZZOZ w Wadowicach to:

 • Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Wadowicach,

 • Powiatowa Przychodnia Specjalistyczna w Wadowicach,

 • Dział Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego w Wadowicach,

 • Dział Rehabilitacji Medycznej w Wadowicach,

 • Pracownia RTG w Wadowicach,

 • Centralne Laboratorium w Wadowicach.

   

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Wadowicach udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych, geriatrii, pediatrii, chirurgii ogólnej i chirurgii urazowej, ginekologii i położnictwa, noworodków i wcześniaków, anestezjologii i intensywnej terapii oraz chorób zakaźnych. W ramach Szpitala funkcjonuje 11 oddziałów szpitalnych zlokalizowanych w czterech budynkach.

Powiatowa Przychodnia Specjalistyczna udziela ambulatoryjnych świadczeń w poradniach i pracowniach, zlokalizowanych w jednym budynku, w 18 specjalistycznych zakresach.

Ratownictwo medyczne realizowane jest przez zespoły wyjazdowe Działu Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego stacjonujące w Wadowicach, Kalwarii oraz Andrychowie. Obecnie ZZOZ w Wadowicach ma 5 zespołów ratownictwa medycznego. W Andrychowie stacjonują 2 zespoły w tym jeden specjalistyczny „S” i zespół podstawowy „P”. W Wadowicach stacjonują też 2 zespoły, jeden „S” czyli specjalistyczny, drugi podstawowy „P”. W Kalwarii stacjonuje 1 zespół podstawowy „P”.

Dział Rehabilitacji Medycznej, zlokalizowany w Pawilonie "E" udziela ambulatoryjnych świadczeń rehabilitacyjnych oferując szeroki zakres usług: elektroterapia (jontoforeza, galwanizacja, elektrostymulacja, tonoliza, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy tträberta, prądy tens, prądy kotza, drenaż limfatyczny mechaniczny), ultradźwięki (fonoforeza), krioterapia. miejscowa, światłolecznictwo (lampa sollux i lumina, laser), pole magnetyczne (magnetronic), kinezyterapia, masaż klasyczny, kinesiotaping oraz drenaż limfatyczny ręczny.

Zapewniamy również konsultacje lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej w przyszpitalnej poradni.

Pracownia RTG wykonuje badania metodą pośredniej radiografii cyfrowej. Badania realizowane na podstawie skierowania lekarskiego: zdjęcia klatki piersiowej, zdjęcia kostne, badania mammografii i kontrastowe (cystografia, urografia).

Centralne Laboratorium realizuje szeroką gamę badań z zakresu analityki ogólnej, chemii klinicznej, hematologii, immunochemii, mikrobiologii, serolofgii, koagulacji.

 

Poniżej przedstawiamy lokalizację poszczególnych komórek organizacyjnych:

Pawilon „C” - ulica Karmelicka 7:

 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – piętro I

 • Oddział Wewnętrzny I -piętro II

 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Odcinek Ginekologiczny z Izbą Przyjęć – piętro III

Pawilony "A" i "B" - ulica Karmelicka 12:

 • Oddział Dziecięcy piętro II

Pawilon "E" – ulica Karmelicka 7B:

 • Oddział Geriatryczny - parter

 • Oddział Chirurgii Ogólnej – piętro I

 • Oddział Chirurgii Urazowej – piętro I

 • Oddział Wewnętrzny II - piętro II

 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Odcinek Położniczy z Blokiem Porodowym - Piętro III

 • Oddział Noworodków i Wcześniaków - piętro III

 • Dział Rehabilitacji Medycznej - parter

Budynek – ulica Karmelicka 12B:

 • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Izbą Przyjęć

Pawilon "D" - ulica Karmelicka 7A:

 • Szpitalny Oddział Ratunkowy z Centralną Izbą Przyjęć

 • Blok operacyjny

 • Pracownia RTG gab. nr 3

 • Centralna Sterylizatornia - wejście od tyłu budynku

 • Pracownia Patomorfologii (przechowywanie i wydawanie zwłok)- wejście od tyłu budynku

 • Pracownia Tomografii Komputerowej - świadczenia wykonywane przez firmę Voxel Spółka Akcyjna w Krakowie

Powiatowa PrzychodniaSpecjalistyczna - ulica Karmelickaj 5:

 • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy nr 1

 • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy z Pracownią Spirometrii

 • Poradnia Chirurgii Ogólnej

 • Poradnia Chorób Naczyń

 • Poradnia Chorób Zakaźnych i Hepatologiczna

 • Poradnia Diabetologiczna

 • Poradnia Neonatologiczna

 • Poradnia dla Kobiet

 • Poradnia Endokrynologiczna

 • Poradnia Gastroenterologiczna

 • Poradnia Kardiologiczna

 • Poradnia Laryngologiczna

 • Poradnia Leczenia Uzależnień

 • Poradnia Leczenia Zeza

 • Poradnia Logopedyczna

 • Poradnia Medycyny Pracy

 • Poradnia Neurologiczna

 • Poradnia Okulistyczna z Gabinetem Leczenia Zeza

 • Poradnia Onkologiczna

 • Poradnia Ortopedyczna

 • Poradnia Psychologiczna

 • Poradnia Rehabilitacyjna

 • Poradnia Urologiczna

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego

 • Pracownia Audiometrii

 • Pracownia USG

 • Pracownia Endoskopii

 • Centralne Laboratorium

 • Pracownia RTG (gabinet RTG i gabinet badań mammograficznych)

 • Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego)

Treść redagowana 2017-03-03 13:43:53 przez Joanna Kasprzyk

Kontakt

Centrala

33 87 21 200

33 87 21 300

Fax

33 82 34 687

Sekretariat dyrekcji

33 87 21 280

33 82 33 165

Adres:

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice

Linki

 


Copyright © 2013 - 2017 ZZOZ w Wadowicach

42 / 426469

Projekt: Elżbieta Machoczek-Harris