Działalność medyczna

PORADNIA REHABILITACYJNA - ZAPRASZAMY WE WTORKI I CZWARTKI      * * *      PORADNIA MEDYCYNY PRACY - SZYBKO I TANIO      * * *      SZPITAL W WADOWICACH W I POZIOMIE "SIECI SZPITALI"      * * *      WSZYSTKIE SOBOTY W LIPCU I SIERPNIU LABORATORIUM NIECZYNNE DLA PACJENTÓW AMBULATORYJNYCH      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO II – PAWILON E II PIĘTRO      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I – PAWILON C II PIĘTRO      * * *      NOWA KARETKA DLA SZPITALA      * * *      ODDZIAŁ NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK POŁOŻNICZY Z BLOKIEM PORODOWYM - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK GINEKOLOGICZNY Z IZBĄ PRZYJĘĆ - PAWILON C III PIĘTRO

Nocna i świąteczna Opieka Całodobowa

Świadczenia medyczne z zakresu opieki całodobowej dla pacjentów
realizowane są w budynku Powiatowej Przychodni Specjalistycznej (parter) przy
ul. Karmelickiej 5 tel. 33 87 21 212  

Kiedy Pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Nocna i świąteczna opieka  zdrowotna to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej. Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni, od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia. Opieka całodobowa działa również przez 24 h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.


Jaką pomoc uzyska Pacjent w ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej Pacjenci mogą skorzystać w przypadku dolegliwości, z powodu których podczas pracy przychodni wybraliby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Są to najczęściej sytuacje, gdy:

  • pacjent nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia, ale jego samopoczucie odbiega od „stanu normalnego”

  • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

  • Pacjent ma  istotne obawy, że czekanie do momentu otwarcia przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i jego stan

Co obejmuje opieka całodobowa?

Świadczenia obejmują lekarską i pielęgniarską opiekę ambulatoryjną, która jest świadczona w wybranej przez Pacjenta placówce oraz nocną pomoc wyjazdową (polega ona na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w domu ubezpieczonego oraz zapewnienie mu w razie potrzeby ciągłości leczenia). 
 

Nocna i świąteczna opieka medyczna realizowana jest przez lekarzy i pielęgniarki poprzez:

  • porady udzielane w warunkach ambulatoryjnych w kontakcie bezpośrednim

z pacjentem, telefonicznie oraz w domu pacjenta,

  • świadczenia udzielone przez pielęgniarkę doraźnie, w związku z poradą zrealizowaną w gabinecie lekarza opieki całodobowej,

  • świadczenie pielęgniarskie udzielone w gabinecie zabiegowym lub domu pacjenta

zlecone przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji.

W przypadku konieczności wizyty lekarza w domu Pacjenta, musi on wezwać lekarza

z placówki zabezpieczającej opiekę w jego rejonie zamieszkania. 

Zgodnie z umową ZZOZ zabezpiecza obszar gmin: Wadowice, Tomice, Mucharz, Spytkowice.

Treść redagowana 2016-04-14 11:21:15 przez R. Gnojek

Kontakt

Centrala

33 87 21 200

33 87 21 300

Fax

33 82 34 687

Sekretariat dyrekcji

33 87 21 280

33 82 33 165

Adres:

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice

Linki

 


Copyright © 2013 - 2017 ZZOZ w Wadowicach

42 / 426469

Projekt: Elżbieta Machoczek-Harris