Programy unijne

PORADNIA REHABILITACYJNA - ZAPRASZAMY WE WTORKI I CZWARTKI      * * *      PORADNIA MEDYCYNY PRACY - SZYBKO I TANIO      * * *      SZPITAL W WADOWICACH W I POZIOMIE "SIECI SZPITALI"      * * *      WSZYSTKIE SOBOTY W LIPCU I SIERPNIU LABORATORIUM NIECZYNNE DLA PACJENTÓW AMBULATORYJNYCH      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO II – PAWILON E II PIĘTRO      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I – PAWILON C II PIĘTRO      * * *      NOWA KARETKA DLA SZPITALA      * * *      ODDZIAŁ NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK POŁOŻNICZY Z BLOKIEM PORODOWYM - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK GINEKOLOGICZNY Z IZBĄ PRZYJĘĆ - PAWILON C III PIĘTRO

Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach realizuje program „Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce” Oś Priorytetowa I Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt realizowany jest w partnerstwie Województwa Małopolskiego – Lider projektu i Partnerami Projektu tj. 20 jednostkami ochrony zdrowia z obszaru województwa małopolskiego, oraz Górskie Ochotnicze pogotowie Ratunkowe - Grupa Podhalańska, Tatrzańskie Pogotowie Ratunkowe.

Całkowita wartość projektu 15 439 000 zł. Wartość dofinansowania dla ZZOZ w Wadowicach 487 668,24 zł. Cała inwestycja będzie trwała do grudnia 2011r.

Projekt obejmuje utworzenie systemu wspomagającego pracę dyspozytora medycznego, pozwalającego na monitorowanie przebiegu akcji ratunkowych i zdarzeń masowych na obszarze działania jednostek pogotowia ratunkowego w Małopolsce w celu poprawy obsługi ludności w zakresie ratownictwa medycznego.

Projekt zakłada: wyposażenie dyspozytorni medycznych oraz zespołów ratownictwa medycznego, poprawę jakości i efektywności pracy dyspozytora medycznego oraz dostarczenie modułu do zarządzania czasem pracy i monitoringu karetek, wyposażenie zespołów wyjazdowych w sprzęt do nawigacji, integrację wymiany informacji pomiędzy jednostkami ratownictwa medycznego.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz zespoły wyjazdowe karetek ZZOZ w Wadowicach zostały już zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt do lokalizacji i szybkiego przekazu informacji, m.in. w ambulansach zamontowano system satelitarny GPS. Pozwoliło to na sprawne zarządzanie systemem ratownictwa medycznego zarówno w powiecie wadowickim, jak i całym województwie. Dyspozytor cały czas ma podgląd do wszystkich karetek. Ustala ich położenia, określa czy są w trakcie dojazdu, trwania akcji ratunkowej czy miejscu pobytu.

 

Dokumentacja fotograficzna:

   

 

Treść redagowana 2014-05-08 12:08:37 przez ZZOZ w Wadowicach

Kontakt

Centrala

33 87 21 200

33 87 21 300

Fax

33 82 34 687

Sekretariat dyrekcji

33 87 21 280

33 82 33 165

Adres:

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice

Linki

 


Copyright © 2013 - 2017 ZZOZ w Wadowicach

42 / 426469

Projekt: Elżbieta Machoczek-Harris