Programy unijne

PORADNIA REHABILITACYJNA - ZAPRASZAMY WE WTORKI I CZWARTKI      * * *      PORADNIA MEDYCYNY PRACY - SZYBKO I TANIO      * * *      SZPITAL W WADOWICACH W I POZIOMIE "SIECI SZPITALI"      * * *      WSZYSTKIE SOBOTY W LIPCU I SIERPNIU LABORATORIUM NIECZYNNE DLA PACJENTÓW AMBULATORYJNYCH      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO II – PAWILON E II PIĘTRO      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I – PAWILON C II PIĘTRO      * * *      NOWA KARETKA DLA SZPITALA      * * *      ODDZIAŁ NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK POŁOŻNICZY Z BLOKIEM PORODOWYM - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK GINEKOLOGICZNY Z IZBĄ PRZYJĘĆ - PAWILON C III PIĘTRO

Rewitalizacja i poprawa standardu usług medycznych ZZOZ w Wadowicach przez wykończenie nowego pawilonu i dostosowanie istniejącego do wymogów prawa

Rewitalizacja i poprawa standardu usług medycznych ZZOZ w Wadowicach przez wykończenie nowego pawilonu i dostosowanie istniejącego do wymogów prawa”, jest to projekt, który uzyskał dofinansowanie ze środków dotacji rozwojowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,

Priorytet : Spójność wewnątrzregionalna,

Działanie : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego ,

Schemat A : Ochrona Zdrowia.

 

Krótka charakterystyka Projektu:

Projekt składa się z dwóch zadań:

Zadanie I – to wykończenie pomieszczeń pawilonu "D", tj. Pracownia Patomorfologii – wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny, Centralna Sterylizatornia  i Blok Operacyjny - wykończeniowe roboty budowlane wraz z wyposażeniem w aparaturę i sprzęt medyczny.

Zadanie II – to modernizacja pawilonu "C" poprzez dostosowanie zlokalizowanych w nim oddziałów szpitalnych pod względem architektonicznym wraz z odtworzeniem i uzupełnieniem  aparatury i sprzętu medycznego.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi

16.385.338,67 zł

w tym:

 

1. Wartość kosztów kwalifkowanych

13.168.927,80 zł

- kwota dofinansowania z MRPO

7.901.356,68 zł

- kwota dofinansowania ze Starostwa Powiatowego

4.368.179,85 zł

- kwota własna ZZOZ w Wadowicach

899.391,27 zł

2. Wartość kosztów niekwalifkowanych

3.216.410,87 zł

   z tego:

 

- Starostwo Powiatowe

8.305,27 zł

 

Okres realizacji Projektu: 

Rozpoczęcie realizacji: 01.04.2009r.

Zakończenie realizacji: 30.06.2013r.

Aktualnie zrealizowano:

 

Zadanie I : 

1. Wyposażenie Pracowni Patomorfologii  

509.505,01 zł

w tym:

 

   - środki unijne

305.703,01 zł

   - wkład własny - Starostwo Powiatowe

203.802,00 zł

 

Realizując niniejszy projekt zmieniliśmy lokalizację dotychczas funkcjonującej Pracowni Patomorfologii przenosząc ją do wykończonych przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach pomieszczeń w pawilonie "D" oraz wyposażyliśmy zgodnie z projektem w odpowiedni sprzęt i aparaturę. 

W ramach wyposażenia Pracowni Patomorfologii zakupiono m.in.:
- stół sekcyjny;
- starylizator;
- kriostat elektromechaniczny;
- mikroskopy laboratoryjne;
- walizkowe zestawy narzędzi sekcyjnych
- pełne wyposażenie meblowe pomieszczeń wraz z wyposażeniem w sprzęt niezbędny do funkcjonowania pracowni.

2. Wykończeniowe roboty budowlane wraz z wyposażeniem Centralnej Sterylizatorni

2.866.131,78 zł

w tym:

 

   - środki unijne

1.719.679,07 zł

   - wkład własny - Starostwo Powiatowe

1.146.452,71 zł

 

Zakończone zostało zadanie związane z wykończeniem pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni i jej kompletnym wyposażeniem. 

Całkowita wartość tego zadania to kwota       2.866.131,78 zł

w tym:

roboty budowlane   -   1.435.129,83 zł

wyposażenie            -   1.431.001,95 zł

 

Realizując niniejszy projekt zmieniliśmy lokalizację dotychczas funkcjonującej Sterylizatorni, uzyskując pomieszczenia spełniające wszystkie wymagania określone odpowiednimi przepisami, wyposażone zgodnie z projektem w sprzęt i urządzenia wysokiej klasy, spełniające przepisane normy i umożliwiające wykonywanie sterylizacji najnowszymi zalecanymi metodami. 

W ramach wyposażenia Centralnej Sterylizatorni zakupione zostały m.in. takie urządzenia jak:

- sterylizator parowo – formaldehydowy z programem sterylizacji niskotemperaturowej, co pozwoli zrezygnować z metody sterylizacji  tlenkiem etylenu na rzecz zalecanej sterylizacji za pomocą formaldehydu;

- komputerowy system monitorowania procesów mycia, dezynfekcji, sterylizacji i ewidencji materiałów, którego celem jest zapewnienie  bardzo dokładnego systemu monitorowania przebiegów cykli poszczególnych procesów oraz pełna dokumentacja wykonywanych usług w zakresie monitorowania biologicznego i chemicznego;

- wytwornica pary;

- zgrzewarka rolkowa;

- myjnia ultradźwiękowa oraz 2 myjnie –dezynfektory;

- suszarka;

- stoły do kontroli i pakowania, stoły robocze, wózki do składowania i transportu, pełne wyposażenie meblowe pomieszczeń wraz z wyposażeniem w sprzęt niezbędny do funkcjonowania sterylizatorni.

Obecnie mamy najnowszą i najlepiej wyposażoną Centralną Sterylizatornię w Małopolsce.

 

Dokumentacja fotograficzna:
 

Sterylizator parowo-formaldehydowy

Myjnia-dezynfektor

Suszarka

 

Wytwornica pary

Zgrzewarka rolkowa

 

 

3. Zakończono roboty budowlane na Bloku Operacyjnym. Zakończono wyposażanie Bloku Operacyjnego
 

Kwota brutto przeznaczona na to zadanie to 6.585.006,90 zł w tym:

roboty budowlano - wykończeniowe

3.274.465,74 zł

wyposażenie

3.310.541,16 zł

 

Na Bloku Operacyjnym znajdują się m.in. sale przygotowania pacjenta, 3 sale operacyjne, sale wyburzeniowe, śluzy szatniowe, pomieszczenie mycia lekarzy.

Dokumentacja fotograficzna:

Sala operacyjna - instalacja gazów medycznych

Łazienka przy pokoju samopoziomującym

Wykonanie wylewki samopoziomującej

 

Wykonanie gładzi
w Korytarzu Brudnym

Wylewki samopoziomujące

Wylewki samopoziomujące

 

Zadanie II : 

Zakup sprzętu i aparatury medycznej

1. Mammograf

298.530,00 zł

w tym:

 

   - środki unijne

179.118,00 zł

   - wkład własny - Starostwo Powiatowe

119.412,00 zł

 

2. Videokolonoskop , videogastroskop,

myjka ultradźwiękowa wraz z osprzętem

111.058,00 zł

w tym:

 

   - środki unijne

66.635,00 zł

   - wkład własny - Starostwo Powiatowe

44.423,00 zł

 

 

 

 

 

  

3. Aparat RTG

95.230,00 zł

w tym:

 

   - środki unijne

57.138,00 zł

   - wkład własny - Starostwo Powiatowe

38.092,00 zł

4. Pompy infuzyjne

139.249,66 zł

w tym:

 

   - środki unijne

83.549,83 zł

   - wkład własny - Starostwo Powiatowe

55.699,83 zł

5. Myjnie-dezynfektory

88.269,65 zł

w tym:

 

   - środki unijne

52.961,80 zł

   - wkład własny - Starostwo Powiatowe

35.307,85 zł

6. Łóżka do intensywnej terapii

92.234,00 zł

w tym:

 

   - środki unijne

55.340,40 zł

   - wkład własny - Starostwo Powiatowe

36.893,60 zł

7. Kardiomonitory i Centrale monitorujące

155.150,00 zł

w tym:

 

   - środki unijne

93.090,00 zł

   - wkład własny - Starostwo Powiatowe

62.060,00 zł

 

Obecnie trwają roboty budowlane w Pawilonie C wraz z doposażeniem Oddziału Anestezjologi i Intensywnej Terapii mające na celu dostosowanie pomieszczeń do wymagań prawnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. oraz w rozporządzeniach zmieniających.

Kwota brutto przeznaczona na to zadanie to 3.950.000,01 zł w tym:

roboty budowlano

3.727.088,01 zł

wyposażenie

222.912,16 zł

Zadanie to finansowane jest w następujący sposób:

środki unijne

711.303,08 zł

wkład własny Starostwo Powiatowe

3.238.696,93 zł

 

 Dokumentacja fotograficzna: 

Aparat RTG przewoźny

Mammograf 

 Pompy infuzyjne

 Videokolonoskop i Videogastroskop

 

Treść redagowana 2014-05-08 12:21:13 przez ZZOZ w Wadowicach

Kontakt

Centrala

33 87 21 200

33 87 21 300

Fax

33 82 34 687

Sekretariat dyrekcji

33 87 21 280

33 82 33 165

Adres:

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice

Linki

 


Copyright © 2013 - 2017 ZZOZ w Wadowicach

42 / 426469

Projekt: Elżbieta Machoczek-Harris