Programy unijne

PORADNIA REHABILITACYJNA - ZAPRASZAMY WE WTORKI I CZWARTKI      * * *      PORADNIA MEDYCYNY PRACY - SZYBKO I TANIO      * * *      SZPITAL W WADOWICACH W I POZIOMIE "SIECI SZPITALI"      * * *      WSZYSTKIE SOBOTY W LIPCU I SIERPNIU LABORATORIUM NIECZYNNE DLA PACJENTÓW AMBULATORYJNYCH      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO II – PAWILON E II PIĘTRO      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I – PAWILON C II PIĘTRO      * * *      NOWA KARETKA DLA SZPITALA      * * *      ODDZIAŁ NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK POŁOŻNICZY Z BLOKIEM PORODOWYM - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK GINEKOLOGICZNY Z IZBĄ PRZYJĘĆ - PAWILON C III PIĘTRO

Budowa systemu udostępniania e-usług w ZZOZ w Wadowicach

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach pozyskał środki finansowe z Unii Europejskiej na realizację projektu„Budowa systemu udostępniania e-usług w ZZOZ w Wadowicach” w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

W dniu 13.10.2010r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Budowa systemu udostępniania e-usług w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach” Całkowita wartość Projektu według złożonego wniosku aplikacyjnego 1.243.416, 72 zł. 
Źródłami finansowania projektu są w 75% środki pochodzące  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi932 562,54 zł, a w 25% jest to wkład własny ZZOZ w Wadowicach tj. 310 854,18zł.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych w trakcie realizacji Projektu zaszła konieczność zwiększenia całkowitej wartości Projektu, która zgodnie z aktualnie obowiązującym Aneksem nr 3 z dnia 12.10.2012r wynosi 1.356.925,58zł, przy czym wartość dofinansowania ze środków. Ze względu na opóźnienie terminu rozpoczęcia prac adaptacyjnych pomieszczeń serwerowni wynikającą z konieczności wykonania wzmocnienia konstrukcji budynku Pawilonu „C”, termin realizacji projektu został przesunięty na 31 sierpnia 2012r.

Głównym celem projektu jest realizacja idei społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnienie pacjentom oraz jednostkom współpracującym nowego kanału komunikacji jakim jest Internet. W ramach realizacji e-usług wdrożony zostanie system stwarzający dla pacjentów oraz jednostek zlecających możliwość planowania wizyt oraz rejestracji do lekarzy specjalistów, ustalenia terminów wykonywania badań lub konsultacji we wskazanych gabinetach lub pracowniach. Możliwa będzie również wymiana informacji z pacjentem, jednostką zlecającą np. przekazywania propozycji terminu, odebrania akceptacji, potwierdzenia terminu, przekazania informacji o dostępności wyników badań specjalistycznych.

W ramach realizacji projektu zostanie także wdrożony laboratoryjny system informatyczny obejmujący swoim zasięgiem rejestrację, wszystkie pracownie diagnostyczne, oddziały szpitalne oraz gabinety lekarskie poradni specjalistycznych, jak i wszystkie jednostki zewnętrzne współpracujące z laboratorium. Umożliwi to zarówno zlecanie badań laboratoryjnych, jak również odbiór wyników on-line bezpośrednio przez przeglądarkę internetową. Wyniki badań będą dostępne dla wszystkich jednostek zlecających, w tym również zewnętrznych oraz lekarzy „POZ” bez konieczności odbioru ich w ZZOZ w Wadowicach.

Projekt realizowany jest w czterech etapach:

 1. Zaprojektowanie i wykonanie: rozbudowy sieci strukturalnej oraz adaptacji pomieszczenia serwerowni.

 2. Wdrożenie systemu informatycznego oraz dostarczenie sprzętu.

 3. Wdrożenie oprogramowania do Centralnego Laboratorium.

 4. Integracja wdrożonego oprogramowania z systemem pośredniej radiografii cyfrowej w zakresie przesyłania opisu zdjęć.

Ze środków pozyskanych w ramach projektu, zrefundowano opracowane wcześniej:

 1. Studium wykonalności:

wartość umowy: 30.500,00 zł

finansowanie ze środków:

 • 22.875,00 zł dotacja MRPO
 • 7.625,00 zł ZZOZ w Wadowicach
 1. Program funkcjonalno użytkowy

wartość umowy: 24.400,00 zł

finansowanie ze środków:

 • 18.300,00 zł dotacja MRPO
 • 6.100,00 zł ZZOZ w Wadowicach

W dniu 14.04.2011r. została podpisana umowa na wykonanie pierwszego etapu projektu. Planowany termin zakończenia prac remontowo-budowlanych w serwerowni to 31 październik 2011r.

wartość umowy: 290.167,23 zł

finansowanie ze środków:

 • 154.150,68 zł dotacja MRPO
 • 136.016,55 zł ZZOZ w Wadowicach

Realizację zakończono w dniu 24.11.2011r.

 

Dokumentacja fotograficzna:

 

 

W dniu 17.10.2011r. zostały wszczęte postępowania przetargowe na kolejne etapy realizacji projektu tj. Wdrożenie systemu informatycznego oraz Wdrożenie oprogramowania do Centralnego Laboratorium.

W dniu 12.12.2011r zawarto umowę na dostawę sprzętu i oprogramowania wraz z usługą wdrożenia systemu informatycznego w PPS;

wartość umowy 811.792,62 zł

finansowane ze srodków:

 • 566.166,95 zł dotacja MRPO
 • 188.722,32 Starostwo Powiatowe
 • 56.903,35 ZZOZ w Wadowicach

Realizację zakończono w dniu 29.06.2012r

 

Dokumentacja fotograficzna:

 

 

W dniu 23.01.2012r zawarto umowę na dostawę i wdrożenie laboratoryjnego systemu informatycznego;

wartość umowy 87.699,00 zł

finansowane ze środków:

 • 65.774,25 zł dotacja MRPO
 • 21.924,75 Starostwo Powiatowe

Realizację zakończono w dniu 30.04.2012r

W dniu 23.02.2012r zawarto umowę na wykonanie usługi integracji oprogramowania MediCom System RIS/PACS z oprogramowaniem InfoMedica/AMMS;

wartość umowy 65.067,00 zł

finansowane ze srodków:

 • 48.800,25 zł dotacja MRPO
 • 16.266,75 Starostwo Powiatowe

Realizację zakończono w dniu 29.06.2012r

Łączna wartość zrealizowanego projektu wyniosła 1.311.489,30 zł, w tym

 • dotacja MRPO: 877.464,71 zł
 • dotacja Starostwo Powiatowe: 226.913,82 zł
 • środki własne ZZOZ w Wadowicach: 207.110,77 zł

Treść redagowana 2014-05-08 12:08:27 przez ZZOZ w Wadowicach

Kontakt

Centrala

33 87 21 200

33 87 21 300

Fax

33 82 34 687

Sekretariat dyrekcji

33 87 21 280

33 82 33 165

Adres:

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice

Linki

 


Copyright © 2013 - 2017 ZZOZ w Wadowicach

42 / 426469

Projekt: Elżbieta Machoczek-Harris