Strefa pacjenta

PORADNIA REHABILITACYJNA - ZAPRASZAMY WE WTORKI I CZWARTKI      * * *      PORADNIA MEDYCYNY PRACY - SZYBKO I TANIO      * * *      SZPITAL W WADOWICACH W I POZIOMIE "SIECI SZPITALI"      * * *      WSZYSTKIE SOBOTY W LIPCU I SIERPNIU LABORATORIUM NIECZYNNE DLA PACJENTÓW AMBULATORYJNYCH      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO II – PAWILON E II PIĘTRO      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I – PAWILON C II PIĘTRO      * * *      NOWA KARETKA DLA SZPITALA      * * *      ODDZIAŁ NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK POŁOŻNICZY Z BLOKIEM PORODOWYM - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK GINEKOLOGICZNY Z IZBĄ PRZYJĘĆ - PAWILON C III PIĘTRO

Informacja dla niesłyszących pacjentów

Dysfunkcja słuchu chorego nie powinna stanowić przeszkody w procesie jego leczenia. Szpital w Wadowicach, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i działać zgodnie z obowiązującymi przepisami, opracował system pomocy. Celem jest zniwelowanie barier w komunikowaniu się osób niesłyszących.
Osoba niepełnosprawna, która chce skorzystać z usług naszej placówki może wysłać zgłoszenie:
- emailowo na adres: sekretariat@zzozwadowice.pl
- faxem pod numer: 33 82 34 687
Zgłoszenie należy wysłać co najmniej trzy dni robocze przed spotkaniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Treść zgłoszenia powinna zawierać następujące informacje:

1. imię i nazwisko osoby uprawnionej,
2. imię i nazwisko osoby towarzyszącej, o ile osoba taka będzie obecna
3. rodzaj sprawy i jej krótki opis
4. propozycję terminu wizyty w celu wpisania na listę oczekujących
5. sposób kontaktowania się z osobą zgłaszającą

Osoba z dysfunkcją słuchu podczas wizyty w Szpitalu ma prawo do korzystania z pomocy osoby przez siebie wskazanej podczas rejestracji, przyjęcia oraz na każdym etapie postępowania medycznego. Może również skorzystać z pomocy pracownika naszej placówki, który posługuje się językiem migowym. O czasie i miejscu spotkania z tłumaczem osoba zainteresowana będzie powiadomiona w sposób podany w zgłoszeniu. Świadczenie jest bezpłatne. Osobą wyznaczoną do kontaktu dla uprawnionych pacjentów jest Koordynator Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach, którego gabinet mieści się na parterze budynku PPS w pokoju nr 144. Opiekunowie osób uprawnionych mogą również skontaktować się z koordynatorem telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 14 pod numerem telefonu 33 87 21 234.

Treść redagowana 2014-12-16 13:06:42 przez Dorota Magiera

Kontakt

Centrala

33 87 21 200

33 87 21 300

Fax

33 82 34 687

Sekretariat dyrekcji

33 87 21 280

33 82 33 165

Adres:

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice

Linki

 


Copyright © 2013 - 2017 ZZOZ w Wadowicach

42 / 426469

Projekt: Elżbieta Machoczek-Harris