Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wadowicach

Kontakt

Centrala

33 87 21 200

33 87 21 300

Fax

33 82 34 687

Sekretariat dyrekcji

33 87 21 280

33 82 33 165

Adres:

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice

Linki

Poradnik pacjenta
Program profilaktyki raka sutka
 


Copyright © 2013 - 2015 ZZOZ w Wadowicach

367 / 33864

Projekt graficzny: Elżbieta Machoczek-Harris

Realizacja: Dział Informatyczny ZZOZ w Wadowicach