Działalność medyczna

PORADNIA REHABILITACYJNA - ZAPRASZAMY WE WTORKI I CZWARTKI      * * *      PORADNIA MEDYCYNY PRACY - SZYBKO I TANIO      * * *      SZPITAL W WADOWICACH W I POZIOMIE "SIECI SZPITALI"      * * *      WSZYSTKIE SOBOTY W LIPCU I SIERPNIU LABORATORIUM NIECZYNNE DLA PACJENTÓW AMBULATORYJNYCH      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO II – PAWILON E II PIĘTRO      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I – PAWILON C II PIĘTRO      * * *      NOWA KARETKA DLA SZPITALA      * * *      ODDZIAŁ NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK POŁOŻNICZY Z BLOKIEM PORODOWYM - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK GINEKOLOGICZNY Z IZBĄ PRZYJĘĆ - PAWILON C III PIĘTRO

Dział Rehabilitacji Medycznej

Kierownik - mgr Rafał Czapla
tel. 33 87 21 213

Kontakt:

Rejestracja

Pracownia Fizykoterapii

Pracownia Kinezyterapii z salą gimnastyczną

(33) 87 21 200 wewn. 423

(33) 87 21 263

(33) 87 21 213

Usługi rehabilitacyjne świadczymy w przyjaznej atmosferze, z zachowaniem intymności i godności pacjenta, uwzględniając potrzeby pacjenta, zwracając uwagę na jego aktualny stan zdrowia (zaostrzenie dolegliwości bólowych, stan zdrowia wymagający pilnej rehabilitacji).

Wykonujemy usługi rehabilitacyjne zgodnie z normą jakości ISO 9001:2008.

Dział Rehabilitacji Medycznej w Wadowicach usytuowany jest na parterze pawilonu "E", wejście w części tylnej budynku, z dostępem dla pacjentów na wózkach inwalidzkich (podjazd). Dział wyposażony jest w najnowszej generacji sprzęt, który ma za zadanie pomagać w leczeniu dolegliwości bólowych, usprawnianiu osób po porażeniach i z dysfunkcjami narządów ruchu. Wymagane jest wcześniejsze ustalenie terminu rozpoczęcia serii zabiegów (w godzinach od 1125 do 1435). Termin należy ustalić osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie.

W ramach umowy z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia Pracownia wykonuje bezpłatnie niżej wymienione zabiegi, dla pacjentów posiadających skierowanie.

Godziny przyjęć pacjentów:
Masaż klasyczny od 700 do 1900
Fizykoterapia od 700 do 1900
Kinezyterapia od 700 do 1900

Rodzaje zabiegów wykonywanych w zakresie rehabilitacji:

Elektroterapia:

 • Jontoforeza (Jonoforeza)

 • Galwanizacja

 • Elektrostymulacja

 • Tonoliza

 • Prądy diadynamiczne (DD)

 • Prądy interferencyjne

 • Prądy Tträberta

 • Prądy TENS

 • Prądy Kotza

 • Drenaż limfatyczny mechaniczny

Ultradźwięki:

 • Fonoforeza

Krioterapia miejscowa

Światłolecznictwo:

 • lampa Sollux i Lumina

 • Laser

Pole magnetyczne (magnetronic)


 

Kinezyterapia, czyli leczenie ruchem jest istotną składową leczenia usprawniającego.

Do kinezyterapii należą ćwiczenia opracowane z myślą o usuwaniu różnorodnych dysfunkcji oraz zmniejszaniu dolegliwości bólowych. Naszym pacjentom oferujemy:

 • terapię PNF (odtwarzanie prawidłowej funkcji zaburzonej w przebiegu chorób neurologicznych lub ortopedycznych)

 • terapię McKenzie (leczenie i diagnozowane przyczyn bólów kręgosłupa (np.: dyskopatia), stawów obwodowych i kończyn, z wykorzystaniem dobranego indywidualnie dla każdego pacjenta zestawu ćwiczeń

 • terapię manualną

 • ćwiczenia bierne

 • ćwiczenia czynno-bierne

 • ćwiczenia wspomagane

 • ćwiczenia w odciążeniu

 • ćwiczenia w odciążeniu z oporem

 • ćwiczenia czynne

 • ćwiczenia z oporem

 • ćwiczenia prowadzone

 • ćwiczenia synergistyczne

 • ćwiczenia izometryczne

 • ćwiczenia manualne

 • wyciągi

 • metoda Cyriax


 

Masaż klasyczny

Drenaż limfatyczny ręczny

Treść redagowana 2017-02-09 08:27:40 przez Beata Gancorz

Kontakt

Centrala

33 87 21 200

33 87 21 300

Fax

33 82 34 687

Sekretariat dyrekcji

33 87 21 280

33 82 33 165

Adres:

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice

Linki

 


Copyright © 2013 - 2017 ZZOZ w Wadowicach

42 / 426469

Projekt: Elżbieta Machoczek-Harris