Działalność medyczna

PORADNIA REHABILITACYJNA - ZAPRASZAMY WE WTORKI I CZWARTKI      * * *      PORADNIA MEDYCYNY PRACY - SZYBKO I TANIO      * * *      SZPITAL W WADOWICACH W I POZIOMIE "SIECI SZPITALI"      * * *      WSZYSTKIE SOBOTY W LIPCU I SIERPNIU LABORATORIUM NIECZYNNE DLA PACJENTÓW AMBULATORYJNYCH      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO II – PAWILON E II PIĘTRO      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I – PAWILON C II PIĘTRO      * * *      NOWA KARETKA DLA SZPITALA      * * *      ODDZIAŁ NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK POŁOŻNICZY Z BLOKIEM PORODOWYM - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK GINEKOLOGICZNY Z IZBĄ PRZYJĘĆ - PAWILON C III PIĘTRO

Dział Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego

Kierownik
mgr Maciej Kobielus
tel. (33) 872 12 13,
dpd@zzozwadowice.pl

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Zabezpieczenia Medycznego Działań Ratunkowych oraz podpisaną przez ZZOZ w Wadowicach w tym zakresie umową z MOW NFZ w Krakowie, usługi z zakresu ratownictwa medycznego na terenie całego powiatu wadowickiego (populacja około 154 tyś. mieszkańców) zabezpiecza Dział Pomocy Doraźnej ZZOZ w Wadowicach.

Posiadamy trzy zespoły ratownictwa medycznego podstawowe „P” i dwa zespoły ratownictwa medycznego specjalistyczne „S”, stacjonujące:

  • w Dziale Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego w Wadowicach, ul. Wojska Polskiego 2c - 1 zespół ratownictwa medycznego podstawowy „PI” i 1 zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny „SI” - całodobowo,

  • w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Jana Pawła II 7 - 1 zespół ratownictwa medycznego podstawowy „P II” - całodobowo,

  • w Andrychowie, ul. Krakowska 89 - 1 zespół ratownictwa medycznego podstawowy „PIII” i 1 zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny „SII” - 700 – 2300,

Obszary działania dla poszczególnych zespołów ratownictwa medycznego są zgodne z Wojewódzkim Planem Zabezpieczenia Medycznych Działań Ratunkowych.

Wszystkie wezwania zgłaszane są do Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej nr 1 z siedzibą w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym w Krakowie (numery alarmowe 999, 112) i przyjmowane są przez dyspozytora medycznego, który zleca wyjazd jednemu z zespołów, zgodnie z miejscem zdarzenia i stanem poszkodowanego (chorego).

Aby wezwać pomoc medyczną w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne.

Osoby kontaktujące się spoza terenu województwa małopolskiego, w sprawach pomocy medycznej, w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 00 - dla części zachodniej województwa lub (12) 254 08 02 – dla części wschodniej województwa."

Zespoły ratownictwa medycznego są wyposażone w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną, leki, materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowy itp. zgodnie z zaleceniami zawartymi w przepisach Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Treść redagowana 2017-02-09 09:22:07 przez Joanna Kasprzyk

Kontakt

Centrala

33 87 21 200

33 87 21 300

Fax

33 82 34 687

Sekretariat dyrekcji

33 87 21 280

33 82 33 165

Adres:

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice

Linki

 


Copyright © 2013 - 2017 ZZOZ w Wadowicach

42 / 426469

Projekt: Elżbieta Machoczek-Harris