Dla studentów

PORADNIA REHABILITACYJNA - ZAPRASZAMY WE WTORKI I CZWARTKI      * * *      PORADNIA MEDYCYNY PRACY - SZYBKO I TANIO      * * *      SZPITAL W WADOWICACH W I POZIOMIE "SIECI SZPITALI"      * * *      WSZYSTKIE SOBOTY W LIPCU I SIERPNIU LABORATORIUM NIECZYNNE DLA PACJENTÓW AMBULATORYJNYCH      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO II – PAWILON E II PIĘTRO      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I – PAWILON C II PIĘTRO      * * *      NOWA KARETKA DLA SZPITALA      * * *      ODDZIAŁ NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK POŁOŻNICZY Z BLOKIEM PORODOWYM - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK GINEKOLOGICZNY Z IZBĄ PRZYJĘĆ - PAWILON C III PIĘTRO

Dla studentów

Przed rozpoczęciem praktyki w ZZOZ w Wadowicach, student/praktykant zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem odbywania praktyk studenckich / zawodowych / zajęć stażowych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach wraz z jego załącznikami.

Po zapoznaniu się z regulaminem praktyk należy wypełnić „Formularz szkolenia praktykanta/studenta” stanowiący załącznik nr 4 do regulaminu, a następnie dostarczyć
w pierwszym dniu praktyki do specjalisty ds. BHP.

Należy również przygotować identyfikator, którym należy posługiwać się w trakcie odbywania praktyk.

Treść redagowana 2016-04-05 09:14:07 przez Dyrektor ZZOZ w Wadowicach Józef Budka

Kontakt

Centrala

33 87 21 200

33 87 21 300

Fax

33 82 34 687

Sekretariat dyrekcji

33 87 21 280

33 82 33 165

Adres:

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice

Linki

 


Copyright © 2013 - 2017 ZZOZ w Wadowicach

42 / 426469

Projekt: Elżbieta Machoczek-Harris