Dane kontaktowe

PORADNIA REHABILITACYJNA - ZAPRASZAMY WE WTORKI I CZWARTKI      * * *      PORADNIA MEDYCYNY PRACY - SZYBKO I TANIO      * * *      SZPITAL W WADOWICACH W I POZIOMIE "SIECI SZPITALI"      * * *      WSZYSTKIE SOBOTY W LIPCU I SIERPNIU LABORATORIUM NIECZYNNE DLA PACJENTÓW AMBULATORYJNYCH      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO II – PAWILON E II PIĘTRO      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I – PAWILON C II PIĘTRO      * * *      NOWA KARETKA DLA SZPITALA      * * *      ODDZIAŁ NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK POŁOŻNICZY Z BLOKIEM PORODOWYM - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK GINEKOLOGICZNY Z IZBĄ PRZYJĘĆ - PAWILON C III PIĘTRO

Dane kontaktowe

Przełożona Pielęgniarek - mgr Iwona Biczak-Kamieńszczyk
tel. 33 8721354, op@zzozwadowice.pl

Koordynator Powiatowej Przychodni Specjalistycznej - mgr Renata Gnojek
tel. 33 8721234, pps@zzozwadowice.pl

Koordynator Zintegrowanego Systemu Zarządzania - mgr Teresa Szczurek
tel. 33 8721365, iso2@zzozwadowice.pl

Specjalista ds. Epidemiologii - lic. Grażyna Polus
tel. 33 8721253, pe@zzozwadowice.pl

Specjalista ds. BHP - inż. Barbara Wojewoda
tel. 33 8721338, bwojewoda@zzozwadowice.pl

Apteka Szpitalna
Kierownik - mgr Renata Półtorak

tel. 33 8721321, apteka@zzozwadowice.pl

Administracja

Dział Ekonomiczno-Finansowy
p.o. Główny Księgowy - mgr Renata Mikołajczyk
tel. 33 8721273, fax. 33 8739878, nk@zzozwadowice.pl

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Kierownik - mgr Ewa Matuła
tel. 33 8721203, kadry@zzozwadowice.pl

Dział Organizacji i Nadzoru
Kierownik - mgr Monika Kumorek
tel. 33 8721282, metorg@zzozwadowice.pl

Sekcja Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych
Kierownik - Bożena Fidzińska
tel. 33 8721320, stat@zzozwadowice.pl

Dział Zamówień Publicznych
Kierownik - mgr Katarzyna Grzybczyk
tel. 33 8721290, fax. 338232230, zp@zzozwadowice.pl

Dział Techniczny
Kierownik - inż. Wojciech Fidzińśki
tel. 33 8721240, dt@zzozwadowice.pl

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia
Kierownik - Halina Dąbrowska
tel. 33 8721274, gz@zzozwadowice.pl

Dział Informatyczny
Kierownik - mgr inż. Tadeusz Hebl
tel. 33 8721200 wew. 424, admin@zzozwadowice.pl

Dział Żywienia Zbiorowego
Kierownik - Grażyna Wojtunik
tel. 33 8721373, relewy@zzozwadowice.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektor ds. Obronnych i Rezerw - Halina Stela
tel. 33 8721345

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
mgr Barbara Sośnicka-Pawińska
tel. 33 8721271, abi@zzozwadowice.pl

Kontakt

Centrala

33 87 21 200

33 87 21 300

Fax

33 82 34 687

Sekretariat dyrekcji

33 87 21 280

33 82 33 165

Adres:

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice

Linki

 


Copyright © 2013 - 2017 ZZOZ w Wadowicach

42 / 426469

Projekt: Elżbieta Machoczek-Harris