Działalność medyczna

PORADNIA REHABILITACYJNA - ZAPRASZAMY WE WTORKI I CZWARTKI      * * *      PORADNIA MEDYCYNY PRACY - SZYBKO I TANIO      * * *      SZPITAL W WADOWICACH W I POZIOMIE "SIECI SZPITALI"      * * *      WSZYSTKIE SOBOTY W LIPCU I SIERPNIU LABORATORIUM NIECZYNNE DLA PACJENTÓW AMBULATORYJNYCH      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO II – PAWILON E II PIĘTRO      * * *      NOWA LOKALIZACJA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO I – PAWILON C II PIĘTRO      * * *      NOWA KARETKA DLA SZPITALA      * * *      ODDZIAŁ NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK POŁOŻNICZY Z BLOKIEM PORODOWYM - PAWILON E III PIĘTRO      * * *      ODCINEK GINEKOLOGICZNY Z IZBĄ PRZYJĘĆ - PAWILON C III PIĘTRO

Centralne Laboratorium

We wszystkie soboty w lipcu i sierpniu Centralne Laboratorium będzie nieczynne dla pacjentów ambulatoryjnych.

 

Kierownik: mgr Renata Wolarek - specjalista Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej oraz specjalista Zdrowia Publicznego
lab2@zzozwadowice.pl

 

Z-ca kierownika: mgr Maria Cieśla

Personel:

10 diagnostów laboratoryjnych (w tym dwóch specjalistów Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej oraz jeden specjalista I stopnia z mikrobiologii)

5 diagnostów - Bank Krwi

13 techników

1 rejestratorka medyczna

Telefony:

33 82 33 127 Kierownik Laboratorium

33 87 21 215 Pracownia Chemii Klinicznej

33 87 21 216 Pracownia Hematologii

33 87 21 218 Pracownia Mikrobiologii

33 87 21 266 Pracownia Analityki Ogólnej

33 87 21 267 Sekretariat

Wykaz badań, które można wykonać w CL.

Centralne Laboratorium Posiada wpis do Ewidencji Laboratoriów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych z nr 2052.

Laboratorium mieści się w budynku Powiatowej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Karmelickiej 5 na II piętrze.

Pobieranie materiału do badań

Materiał do badań pobierany jest od poniedziałku do piątku w godzinach 600 - 1400 oraz w sobote 700 - 1000. Materiał do badań mikrobiologicznych przyjmowany jest od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1200.

Materiał na badanie doustnego testu obciążenia glukozą (krzywa cukrowa) pobierany jest od poniedziałku do piątku do godziny 900.

Wyniki wydawane są w dniu następnym po badaniu: od poniedziałku do piątku  w godzinach 600 - 1400 oraz w sobote 700 - 1000.

Badania wykonywane są całodobowo i taką usługę pełni się w stosunku do wszystkich oddziałów Szpitala Powiatowego oraz Szpitalnego Oddziału  Ratunkowego z Centralną Izbą Przyjęć w Wadowicach.

Wyniki badań

Wyniki badań wykonywanych na zlecenie lekarzy z Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach dostarczane są do odpowiednich poradni i oceniane przez lekarza zlecającego przy najbliższej wizycie pacjenta.  

Wyniki badań, których materiał został pobrany w zakładzie opieki zdrowotnej, z którym ZZOZ w Wadowicach ma podpisaną umowę  i przesłany do Centralnego Laboratorium są odsyłane do tych zakładów.

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyników nie podajemy przez telefon ( za wyjątkiem osób, które złożyły u kierownika CL pisemną prośbę i zgodę na taką formę.)

Całodobowo wykonujemy badania w trybie CITO ( PILNE), a wyniki są do 1 godziny od chwili dostarczenia materiału do badań do Centralnego Laboratorium.

Tryb pilny nie dotyczy badań mikrobiologicznych.

 

W Centralnym Laboratorium wykonywane są badania z zakresu:

 • Analityki Ogólnej

 • Chemii Klinicznej (substraty, enzymy, elektrolity, równowaga kwasowo-zasadowa, białka specyficzne)

 • Hematologii

 • Koagulologii

 • Immunochemii

 • Mikrobiologii

 • Serologii Grup Krwi

W Centralnym Laboratorium działa Bank Krwi, który zabezpiecza całodobowo krew i jej składniki dla pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym.

Bank Krwi i Pracownia Serologii Transfuzyjnej

p. o. Kierownik: mgr Lucyna Kos

Tel.: 33 87 21 219

E-mail: bankkrwi@zzozwadowice.pl

 

Badania są wykonywane na najwyższej światowej jakości analizatorach:

 • platforma analityczna VITROS 5600

 • Vidas PC

 • ABL 835 do RKZ i oksymetrii

 • dwa analizatory Hematologiczne SYSMEX XN-1000 i XN-550

 • Coag XL do koagulologii z back up półautomatycznym Coag 4D

 • Laura czytnik pasków do moczy

 • SEDI 15 do odczytów OB

 • badania serologii grup krwi wykonywane metodą mikro kolumnową żelową

 • BACT/ALERT do posiewu krwi

 • VITEK 2 Compackt 15 do identyfikacji drobnoustrojów i do oznaczania lekooporności

Jakość

Laboratorium prowadzi systematyczną i udokumentowaną wewnątrz  oraz zewnętrz laboratoryjną kontrolę jakości. Każdy parametr podlega kontroli wewnętrznej, a próbki materiałów od pacjentów analizowane są dopiero po uzyskaniu akceptowanych wyników kontroli. Zewnątrz- laboratoryjna ocena badań jest realizowana w:

 • Centralnym Ośrodku Kontroli Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi

 • kontroli międzynarodowej RIQAS - badania biochemiczne i moczu

 • Kontroli międzynarodowej IQAS - badania hematologiczne

 • w sprawdzianach POLMICRO - badania mikrobiologiczne

 • INSTAND e. v. - badania z zakresu transfuzjologii

  Posiadamy aktualne certyfikaty kontroli jakości badań:

Treść redagowana 2017-07-03 13:51:38 przez Renata Wolarek

Kontakt

Centrala

33 87 21 200

33 87 21 300

Fax

33 82 34 687

Sekretariat dyrekcji

33 87 21 280

33 82 33 165

Adres:

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34-100 Wadowice

Linki

 


Copyright © 2013 - 2017 ZZOZ w Wadowicach

42 / 426469

Projekt: Elżbieta Machoczek-Harris